Clarity AIEU Taxonomy Reporting Tool:

Activiteiten beoordelen aan de hand van drie criteria: Een wezenlijke bijdrage leveren aan één milieudoelstelling, geen significante schade toebrengen aan de andere doelstellingen en voldoen aan de minimale sociale waarborgen.

 • Toegang tot marktleidende dekking met een database met meer dan 40.000 bedrijven die de inkomsten van bedrijven koppelt aan meer dan 1.500 economische activiteiten.
 • Maak gebruik van een kant-en-klaar, one-stop-shop technologieplatform voor taxonomieafstemming dat meerdere, ongelijksoortige informatiebronnen, zoals ESG-gegevens en bedrijfsnieuws, integreert en automatisch verwerkt en combineert.
 • Breng DNSH- en sociale veiligheidsvoorschriften in kaart met gerapporteerde bedrijfsgegevens, uitgebreid met Clarity AI's eigen Natural-Language-Processing-powered Controversies module, die meer dan 100.000 nieuwsartikelen uit meer dan 30.000 bronnen per dag scant en analyseert.

Wat is de EU-taxonomie?

De EU-taxonomie is een classificatie-instrument dat beleggers helpt te begrijpen of een economische activiteit al dan niet duurzaam is voor het milieu. Een activiteit wordt als duurzaam beschouwd als zij:

 • Levert een aanzienlijke bijdrage aan een milieudoelstelling
 • Brengt geen significante schade toe aan andere doelstellingen
 • Voldoet aan minimale sociale waarborgen

De EU-Taxonomie deelt economische activiteiten in volgens zes milieudoelstellingen:

 • Beperking van de klimaatverandering
 • Aanpassing aan klimaatverandering
 • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen
 • De overgang naar een circulaire economie
 • Preventie en bestrijding van verontreiniging
 • Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen

Vanaf januari 2022 zijn financiële marktdeelnemers die financiële instrumenten in de EU aanbieden, verplicht taxonomische informatie te verstrekken over producten die milieukenmerken of -doelstellingen bevorderen. Voor alle andere producten geldt een "pas toe of leg uit"-verplichting. De openbaarmakingsvereisten omvatten de berekening van het percentage beleggingen dat in overeenstemming is met de Taxonomie.

Bespaar tijd en geld en verhoog de nauwkeurigheid met Clarity AI's EU Taxonomy Reporting Solution

Casestudie: Veel vooraanstaande aanbieders tellen dubbel en aggregeren portefeuillegerechtigdheid

 • 16% van zijn inkomsten komt uit bosbeheer, een EU-activiteit die zowel voor aanpassing als voor mitigatie in aanmerking komt.
 • In plaats van in totaal 32% subsidiabiliteit toe te kennen, passen wij de 16% alleen toe op de doelstelling waarvoor de meeste overeenstemming bestaat.