Μίνι podcast, Κανονιστική συμμόρφωση Μάιος 23, 2024

Ενημέρωση κανονιστικών ρυθμίσεων: Καθοδήγηση της FCA σχετικά με τον Κανόνα Anti-Greenwashing του SDR

Κείμενο: FCA τίθεται σε ισχύ στο τέλος αυτού του μήνα, τον Μάιο του 2024. Η συνοδευτική καθοδήγηση δημοσιεύθηκε μόλις στα τέλη του περασμένου μήνα, δίνοντας στις επιχειρήσεις ελάχιστο χρόνο για να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές στη βιωσιμότητα...

Μίνι podcast, Κανονιστική συμμόρφωση 16 Απριλίου 2024

Ρυθμιστική ενημέρωση: Τάση των κανόνων για τη γυναικεία εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια

Κείμενο: Ευθυγραμμισμένη με τον ευρύτερο στόχο της προώθησης της κοινωνικής βιωσιμότητας, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση κανονισμών που επιδιώκουν τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στον εταιρικό κόσμο. Μια βασική πρωτοβουλία είναι η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, η οποία ...

Μίνι podcast, Κανονιστική συμμόρφωση 14 Μαρτίου 2024

Ρυθμιστική ενημέρωση: Κανόνες SEC και Καλιφόρνια για το κλίμα

Κείμενο: Στις 6 Μαρτίου 2024 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ -ή SEC- δημοσίευσε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ τον πολυαναμενόμενο κανόνα της για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα. Οι κανόνες θα επιβάλλουν, για πρώτη φορά, στους εγγεγραμμένους στην SEC, κυρίως στις εισηγμένες εταιρείες, να...

Μίνι podcast, Κανονιστική συμμόρφωση 9 Φεβρουαρίου 2024

Ρυθμιστική ενημέρωση: Ελβετικό διάταγμα για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με το κλίμα

Κείμενο: Την 1η Ιανουαρίου 2024 τέθηκε σε ισχύ το ελβετικό διάταγμα για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με το κλίμα. Το διάταγμα για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με το κλίμα αποτελεί μέρος του ελβετικού Κώδικα Υποχρεώσεων, που ψηφίστηκε το 2020. Σύμφωνα με το διάταγμα, οι οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πρέπει να αναφέρουν ...

Μίνι podcast, Κανονιστική συμμόρφωση 26 Ιανουαρίου 2024

Ενημέρωση κανονιστικών ρυθμίσεων: 2024 Αναφορά βιωσιμότητας: ΕΕ και προετοιμασία για το CSRD

Transcript Το 2024 αποδεικνύεται ήδη ότι θα είναι ένα πολύ πολυάσχολο έτος για τη ρύθμιση της βιώσιμης χρηματοδότησης. Μία από τις μεγαλύτερες εξελίξεις αφορά την πρώτη περίοδο υποβολής εκθέσεων για τις εταιρείες που υπόκεινται στην οδηγία για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας -ή CSRD-. O...

Μίνι podcast, Κανονιστική συμμόρφωση 27 Δεκεμβρίου 2023 - Tom Willman

Ρυθμιστική ενημέρωση: Προοπτικές για το 2024

Clarity AI -σε συνεργασία με την ECOFACT- δημοσίευσε πρόσφατα τις ρυθμιστικές προοπτικές της για το 2024. Περιέχει μια ολοκληρωμένη παγκόσμια προεπισκόπηση των σημαντικότερων ρυθμιστικών αλλαγών στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης που μπορούμε να περιμένουμε το 2024. Ακολουθούν 5 κυριότερα σημεία.

Μίνι podcast, Κανονιστική συμμόρφωση 15 Δεκεμβρίου 2023

Ρυθμιστική επικαιροποίηση: Τροποποιήσεις στις RTS του SFDR

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συνεχίζουν να πραγματοποιούν σημαντικές επεμβάσεις στο SFDR. Στις 4 Δεκεμβρίου, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές -ή ΕΕΑ- υπέβαλαν τις τροποποιήσεις τους στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα των γνωστοποιήσεων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση...

Μίνι podcast, Κανονιστική συμμόρφωση 13 Δεκεμβρίου 2023

Ενημέρωση κανονιστικών ρυθμίσεων: Απαιτήσεις γνωστοποίησης βιωσιμότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η FCA του Ηνωμένου Βασιλείου μόλις ολοκλήρωσε τις απαιτήσεις βιώσιμης γνωστοποίησης, ή SDR, με στόχο την υποστήριξη των τελικών επενδυτών για την πλοήγηση στο τοπίο των επενδυτικών προϊόντων και τελικά τη μείωση του greenwashing και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Ζητήστε μια επίδειξη