Επιλεγμένοι Πελάτες

 • Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων
 • Ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων Ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων
 • Διαχειριστές Περιουσίας Διαχειριστές περιουσίας
 • Τεχνολογικές πλατφόρμες Τεχνολογικές πλατφόρμες
 • Τράπεζες Τράπεζες
 • Επιχειρήσεις Εταιρείες
 • Καταναλωτικές πλατφόρμες

ΠΏΣ ΤΟ CLARITY AI ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΕΝΌΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ;

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων χρειάζονται...

Clarity AI Λογότυπο

Δυνατότητες προσαρμογής κατανομής περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με το ESG

Ενσωματώστε τις απόψεις των κατοικιών στο πιο ολοκληρωμένο και λεπτομερές τεχνολογικό πακέτο βιωσιμότητας που διατίθεται με ευρεία, αξιόπιστη κάλυψη δεδομένων.

Αναφορά χαρτοφυλακίου για ρυθμιστικές αρχές και πελάτες

3 κλικ από το χαρτοφυλάκιο στην έκθεση με ολοκληρωμένες, πάντα ενημερωμένες δυνατότητες SFDR, EU Taxonomy και TCFD

Προηγμένη υποβολή εκθέσεων έναντι στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Προχωρήστε πέρα από τη συνολική ευθυγράμμιση των εσόδων με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας και των διαφορετικών προϊόντων και υπηρεσιών της και για τους 16 μετρήσιμους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση στην υπάρχουσα ροή εργασίας σας

Πλήρως προσαρμόσιμη σύνδεση API ή γραφικά στοιχεία που βασίζονται στον ιστό

Διαβάστε τη Μελέτη Περίπτωσης #1 Διαβάστε τη Μελέτη Περίπτωσης #2

Η κάλυψη και η αξιοπιστία των δεδομένων βιωσιμότητας είναι η καλύτερη στην αγορά"

-Μεγάλος παγκόσμιος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων

ΠΏΣ ΤΟ CLARITY AI ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΕΝΌΣ ΙΔΙΟΚΤΉΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ;

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων

Οι ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων χρειάζονται...

Clarity AI Λογότυπο

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς ESG/βιωσιμότητας

Ολοκληρωμένες, πάντα ενημερωμένες δυνατότητες αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων SFDR, EU Taxonomy και TCFD

Προσαρμοσμένη συμμόρφωση για τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών σας

Πλήρως παραμετροποιήσιμο σύνολο δεικτών σε ένα εύχρηστο εργαλείο SaaS που βασίζεται σε ευρεία, αξιόπιστη κάλυψη δεδομένων

Προηγμένη υποβολή εκθέσεων έναντι στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Προχωρήστε πέρα από τη συνολική ευθυγράμμιση των εσόδων με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας και των διαφορετικών προϊόντων και υπηρεσιών της και για τους 16 μετρήσιμους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε τη μελέτη περίπτωσης Ευθυγράμμιση του οράματος του αντίκτυπου με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Clarity AI παρέχει πλήρη διαφάνεια και επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθοδολογίες".

-Μεγάλος Ευρωπαίος ιδιοκτήτης περιουσιακών στοιχείων

ΠΏΣ ΤΟ CLARITY AI ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΕΝΌΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ;

ΠΛΟΎΤΟΣ

Διαχειριστές Περιουσίας

Οι διαχειριστές πλούτου χρειάζονται...

Clarity AI Λογότυπο

Έτοιμες για πελάτες, κρυστάλλινες πληροφορίες χαρτοφυλακίου

Συγκρίνετε τον αντίκτυπο των επενδύσεων των πελατών σας με απτές, πραγματικές θετικές ή αρνητικές μετρήσεις (π.χ. εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση εκπομπών CO2, αύξηση χρήσης ενέργειας)

Δυνατότητες προσαρμογής κατανομής περιουσιακών στοιχείων

Ενσωματώστε τις απόψεις των κατοικιών στο πιο ολοκληρωμένο και λεπτομερές τεχνικό πακέτο βιωσιμότητας που υπάρχει με βάση την ευρεία, αξιόπιστη κάλυψη δεδομένων.

Αναφορά χαρτοφυλακίου για ρυθμιστικές αρχές

3 κλικ από το χαρτοφυλάκιο στην έκθεση με ολοκληρωμένες, πάντα ενημερωμένες δυνατότητες SFDR, EU Taxonomy και TCFD

Διαβάστε τη μελέτη περίπτωσης

Clarity AI καθιστά απίστευτα εύκολη την παραγωγή εξατομικευμένων αναφορών πελατών σε λίγα βήματα"

-Μεσαίου μεγέθους ανεξάρτητος διαχειριστής πλούτου στις ΗΠΑ

ΠΏΣ ΤΟ CLARITY AI ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ;

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ

Τεχνολογικές πλατφόρμες

Οι τεχνολογικές πλατφόρμες χρειάζονται...

Clarity AI Λογότυπο

Ξέγνοιαστη, γρήγορη ενσωμάτωση

3 φορές πιο γρήγορα για ενσωμάτωση σε σχέση με άλλες τεχνολογίες βιωσιμότητας και περιλαμβάνει γραφικά στοιχεία φιλικά προς τον τελικό χρήστη (μέσω ενσωμάτωσης API)

Η δυνατότητα συγκέντρωσης αναλυτικών στοιχείων βιωσιμότητας σε επίπεδο χαρτοφυλακίου για κάθε έναν από τους πελάτες σας

Μετρήσεις βιωσιμότητας και αντίκτυπου που υπολογίζονται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου - και σε επίπεδο μεμονωμένου χαρτοφυλακίου - στο πλήρως φιλοξενούμενο backend μας και συμπληρώνονται απρόσκοπτα στην πλατφόρμα σας

Κορυφαία τεχνογνωσία βιωσιμότητας στην αγορά

Λάβετε αξιόπιστα, άψογα δεδομένα και βαθμολογίες από την εναρμόνιση της μηχανικής μάθησης και διασταυρώστε δύο εβδομάδες περισσότερα από 2.000.000 σημεία δεδομένων — που διέπονται από την παγκόσμια ομάδα διδακτορικών μας για τη βιωσιμότητα

Ένας συνεργάτης που παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση

Σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενοτήτων βιωσιμότητας, δώστε στους πελάτες σας πρόσβαση σε πληροφορίες και αναλύσεις που βασίζονται σε ευρεία, αξιόπιστη κάλυψη δεδομένων.

Διαβάστε τη μελέτη περίπτωσης Υποστήριξη της υποβολής εκθέσεων από τις επιχειρήσεις για το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά

Είστε ο μόνος πάροχος που μπορεί να παρέχει προβολή σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ενσωματωμένη μέσω ενός απλού widget"

-Παγκόσμια τεχνολογική πλατφόρμα

ΠΏΣ ΤΟ CLARITY AI ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΜΙΑΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ;

ΤΡΆΠΕΖΕΣ

Τράπεζες

Οι τράπεζες χρειάζονται...

Clarity AI Λογότυπο

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα πλαίσια και τις μετρήσεις βιωσιμότητας (π.χ. TCFD, πυλώνας 3 του CRR, SEC)

Πρόσβαση στο πιο ολοκληρωμένο και λεπτομερές τεχνολογικό πακέτο βιωσιμότητας που είναι διαθέσιμο με ευρεία, αξιόπιστη κάλυψη δεδομένων.

Για να ενσωματώσετε κριτήρια βιωσιμότητας στο εσωτερικό πιστωτικό αποτέλεσμά σας

Πλήρως προσαρμόσιμη σύνδεση API με ή χωρίς web-based widgets για πλήρη πρόσβαση στην πλήρη βάση δεδομένων και το κιτ δυνατοτήτων μας

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα πράσινα / κλιματικά / βιώσιμα ομόλογα – πριν και μετά την έκδοση

Αναφερόμενα και εκτιμώμενα δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία σεναρίων apple to apples για προέκδοση και μια απλή διαδικασία μεταφόρτωσης για τη διευκόλυνση της υποβολής εκθέσεων μετά την έκδοση

Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς στόχους

Ανάλυση κλιματικών σεναρίων όπως ευθυγραμμίζεται με την εκτύπωση άνθρακα σήμερα και αύριο και όπως ευθυγραμμίζεται με τη Συμφωνία του Παρισιού (π.χ. ευθυγραμμίσεις θερμοκρασίας)

Μπορέσαμε εύκολα να αναπτύξουμε τη δική μας προσαρμοσμένη μεθοδολογία, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του Ομίλου".

-Μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκή τράπεζα

ΠΏΣ ΤΟ CLARITY AI ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ;

ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ

Επιχειρήσεις

Οι εταιρείες χρειάζονται...

Clarity AI Λογότυπο

Να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους στη βιωσιμότητα για να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία και τους τομείς βελτίωσης

Εξοικονομήστε χρόνο και ενισχύστε την εσωτερική ευαισθητοποίηση για τη βιωσιμότητα με λεπτομερή σημεία αναφοράς σε 300+ δείκτες

Προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων μέσω της κοινοποίησης των προσπαθειών βιωσιμότητας και των δεδομένων στους επενδυτές

Καλύτερη κατανόηση των δεδομένων που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και διαφανή επικοινωνία μαζί τους

Να διασφαλίσουμε ότι οι επενδυτές βλέπουν μια αξιόπιστη και δίκαιη εικόνα της εταιρείας

Επικυρώστε και ενημερώστε δεδομένα με ένα εύχρηστο εργαλείο που βασίζεται στο SaaS

Να αναφέρει τις προσπάθειες βιωσιμότητας με χρονικά αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο σε διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη

Αποκτήστε πρόσβαση στην πλατφόρμα μας για να αναφέρετε εύκολα δεδομένα βιωσιμότητας σε ρυθμιστικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Διαβάστε τη μελέτη περίπτωσης

Η πρόσβαση σε τόσες πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές σε μία πλατφόρμα μας εξοικονόμησε πολύ χρόνο στην ανάλυση συγκριτικής αξιολόγησης".

-Μεγάλος ευρωπαϊκός όμιλος επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

ΠΏΣ ΤΟ CLARITY AI ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΏΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΏΝ;

ΠΛΑΤΦΌΡΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ

Οι καταναλωτικές πλατφόρμες χρειάζονται...

Clarity AI Λογότυπο

Αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση των εμπορικών σημάτων για βιωσιμότητα

Αποκτήστε πρόσβαση σε ολοκληρωμένες και ελεγμένες από τη μηχανική μάθηση, ενημερωμένες πληροφορίες βιωσιμότητας για περισσότερες από 30.000 εταιρείες

Φιλικές προς τον καταναλωτή, εύκολα κατανοητές μετρήσεις που έχουν σημασία

Πληροφορίες πραγματικού κόσμου σχετικά με μετρήσεις προτεραιότητας για τους καταναλωτές (π.χ. εκπομπές άνθρακα, χρήση ενέργειας) που παρουσιάζονται σε απλές απεικονίσεις

Πλήρης ενσωμάτωση σε υπάρχοντα περιβάλλοντα / πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου

Εύκολες και προσαρμοσμένες ενσωματώσεις API σε μόλις 3 εβδομάδες με αντιμετώπιση προβλημάτων κατ' απαίτηση

Ξέραμε ότι θέλαμε σαφή, ευκρινή δεδομένα και είναι απίστευτο να βρίσκεις έναν συνεργάτη όπως το Clarity AI που μπορεί να σου τα παρέχει και που είναι μια τεχνολογική εταιρεία με ψηφιακή καταγωγή όπως εμείς, γεγονός που έκανε την ενσωμάτωση της συνεργασίας τόσο εύκολη. Μιλάμε την ίδια γλώσσα- είναι ένα εξαιρετικό ταίριασμα".

-Μεγάλος παγκόσμιος ηλεκτρονικός λιανοπωλητής

 • Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων

  ΠΏΣ ΤΟ CLARITY AI ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΕΝΌΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ;

  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

  Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων

  Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων χρειάζονται...

  Clarity AI Λογότυπο

  Δυνατότητες προσαρμογής κατανομής περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με το ESG

  Ενσωματώστε τις απόψεις των κατοικιών στο πιο ολοκληρωμένο και λεπτομερές τεχνολογικό πακέτο βιωσιμότητας που διατίθεται με ευρεία, αξιόπιστη κάλυψη δεδομένων.

  Αναφορά χαρτοφυλακίου για ρυθμιστικές αρχές και πελάτες

  3 κλικ από το χαρτοφυλάκιο στην έκθεση με ολοκληρωμένες, πάντα ενημερωμένες δυνατότητες SFDR, EU Taxonomy και TCFD

  Προηγμένη υποβολή εκθέσεων έναντι στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

  Προχωρήστε πέρα από τη συνολική ευθυγράμμιση των εσόδων με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας και των διαφορετικών προϊόντων και υπηρεσιών της και για τους 16 μετρήσιμους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών

  Απρόσκοπτη ενσωμάτωση στην υπάρχουσα ροή εργασίας σας

  Πλήρως προσαρμόσιμη σύνδεση API ή γραφικά στοιχεία που βασίζονται στον ιστό

  Διαβάστε τη Μελέτη Περίπτωσης #1 Διαβάστε τη Μελέτη Περίπτωσης #2
  Εικονίδιο εισαγωγικών

  Η κάλυψη και η αξιοπιστία των δεδομένων βιωσιμότητας είναι η καλύτερη στην αγορά"

  -Μεγάλος παγκόσμιος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων

 • Ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων Ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων

  ΠΏΣ ΤΟ CLARITY AI ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΕΝΌΣ ΙΔΙΟΚΤΉΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ;

  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

  Ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων

  Οι ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων χρειάζονται...

  Clarity AI Λογότυπο

  Συμμόρφωση με τους κανονισμούς ESG/βιωσιμότητας

  Ολοκληρωμένες, πάντα ενημερωμένες δυνατότητες αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων SFDR, EU Taxonomy και TCFD

  Προσαρμοσμένη συμμόρφωση για τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών σας

  Πλήρως παραμετροποιήσιμο σύνολο δεικτών σε ένα εύχρηστο εργαλείο SaaS που βασίζεται σε ευρεία, αξιόπιστη κάλυψη δεδομένων

  Προηγμένη υποβολή εκθέσεων έναντι στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

  Προχωρήστε πέρα από τη συνολική ευθυγράμμιση των εσόδων με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας και των διαφορετικών προϊόντων και υπηρεσιών της και για τους 16 μετρήσιμους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών

  Διαβάστε τη μελέτη περίπτωσης Ευθυγράμμιση του οράματος του αντίκτυπου με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων
  Εικονίδιο εισαγωγικών

  Clarity AI παρέχει πλήρη διαφάνεια και επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθοδολογίες".

  -Μεγάλος Ευρωπαίος ιδιοκτήτης περιουσιακών στοιχείων

 • Διαχειριστές Περιουσίας Διαχειριστές περιουσίας

  ΠΏΣ ΤΟ CLARITY AI ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΕΝΌΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ;

  ΠΛΟΎΤΟΣ

  Διαχειριστές Περιουσίας

  Οι διαχειριστές πλούτου χρειάζονται...

  Clarity AI Λογότυπο

  Έτοιμες για πελάτες, κρυστάλλινες πληροφορίες χαρτοφυλακίου

  Συγκρίνετε τον αντίκτυπο των επενδύσεων των πελατών σας με απτές, πραγματικές θετικές ή αρνητικές μετρήσεις (π.χ. εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση εκπομπών CO2, αύξηση χρήσης ενέργειας)

  Δυνατότητες προσαρμογής κατανομής περιουσιακών στοιχείων

  Ενσωματώστε τις απόψεις των κατοικιών στο πιο ολοκληρωμένο και λεπτομερές τεχνικό πακέτο βιωσιμότητας που υπάρχει με βάση την ευρεία, αξιόπιστη κάλυψη δεδομένων.

  Αναφορά χαρτοφυλακίου για ρυθμιστικές αρχές

  3 κλικ από το χαρτοφυλάκιο στην έκθεση με ολοκληρωμένες, πάντα ενημερωμένες δυνατότητες SFDR, EU Taxonomy και TCFD

  Διαβάστε τη μελέτη περίπτωσης
  Εικονίδιο εισαγωγικών

  Clarity AI καθιστά απίστευτα εύκολη την παραγωγή εξατομικευμένων αναφορών πελατών σε λίγα βήματα"

  -Μεσαίου μεγέθους ανεξάρτητος διαχειριστής πλούτου στις ΗΠΑ

 • Τεχνολογικές πλατφόρμες Τεχνολογικές πλατφόρμες

  ΠΏΣ ΤΟ CLARITY AI ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ;

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ

  Τεχνολογικές πλατφόρμες

  Οι τεχνολογικές πλατφόρμες χρειάζονται...

  Clarity AI Λογότυπο

  Ξέγνοιαστη, γρήγορη ενσωμάτωση

  3 φορές πιο γρήγορα για ενσωμάτωση σε σχέση με άλλες τεχνολογίες βιωσιμότητας και περιλαμβάνει γραφικά στοιχεία φιλικά προς τον τελικό χρήστη (μέσω ενσωμάτωσης API)

  Η δυνατότητα συγκέντρωσης αναλυτικών στοιχείων βιωσιμότητας σε επίπεδο χαρτοφυλακίου για κάθε έναν από τους πελάτες σας

  Μετρήσεις βιωσιμότητας και αντίκτυπου που υπολογίζονται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου - και σε επίπεδο μεμονωμένου χαρτοφυλακίου - στο πλήρως φιλοξενούμενο backend μας και συμπληρώνονται απρόσκοπτα στην πλατφόρμα σας

  Κορυφαία τεχνογνωσία βιωσιμότητας στην αγορά

  Λάβετε αξιόπιστα, άψογα δεδομένα και βαθμολογίες από την εναρμόνιση της μηχανικής μάθησης και διασταυρώστε δύο εβδομάδες περισσότερα από 2.000.000 σημεία δεδομένων — που διέπονται από την παγκόσμια ομάδα διδακτορικών μας για τη βιωσιμότητα

  Ένας συνεργάτης που παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση

  Σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενοτήτων βιωσιμότητας, δώστε στους πελάτες σας πρόσβαση σε πληροφορίες και αναλύσεις που βασίζονται σε ευρεία, αξιόπιστη κάλυψη δεδομένων.

  Διαβάστε τη μελέτη περίπτωσης Υποστήριξη της υποβολής εκθέσεων από τις επιχειρήσεις για το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά
  Εικονίδιο εισαγωγικών

  Είστε ο μόνος πάροχος που μπορεί να παρέχει προβολή σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, ενσωματωμένη μέσω ενός απλού widget"

  -Παγκόσμια τεχνολογική πλατφόρμα

 • Τράπεζες Τράπεζες

  ΠΏΣ ΤΟ CLARITY AI ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΜΙΑΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ;

  ΤΡΆΠΕΖΕΣ

  Τράπεζες

  Οι τράπεζες χρειάζονται...

  Clarity AI Λογότυπο

  Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα πλαίσια και τις μετρήσεις βιωσιμότητας (π.χ. TCFD, πυλώνας 3 του CRR, SEC)

  Πρόσβαση στο πιο ολοκληρωμένο και λεπτομερές τεχνολογικό πακέτο βιωσιμότητας που είναι διαθέσιμο με ευρεία, αξιόπιστη κάλυψη δεδομένων.

  Για να ενσωματώσετε κριτήρια βιωσιμότητας στο εσωτερικό πιστωτικό αποτέλεσμά σας

  Πλήρως προσαρμόσιμη σύνδεση API με ή χωρίς web-based widgets για πλήρη πρόσβαση στην πλήρη βάση δεδομένων και το κιτ δυνατοτήτων μας

  Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα πράσινα / κλιματικά / βιώσιμα ομόλογα – πριν και μετά την έκδοση

  Αναφερόμενα και εκτιμώμενα δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία σεναρίων apple to apples για προέκδοση και μια απλή διαδικασία μεταφόρτωσης για τη διευκόλυνση της υποβολής εκθέσεων μετά την έκδοση

  Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς στόχους

  Ανάλυση κλιματικών σεναρίων όπως ευθυγραμμίζεται με την εκτύπωση άνθρακα σήμερα και αύριο και όπως ευθυγραμμίζεται με τη Συμφωνία του Παρισιού (π.χ. ευθυγραμμίσεις θερμοκρασίας)

  Εικονίδιο εισαγωγικών

  Μπορέσαμε εύκολα να αναπτύξουμε τη δική μας προσαρμοσμένη μεθοδολογία, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του Ομίλου".

  -Μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκή τράπεζα

 • Επιχειρήσεις Εταιρείες

  ΠΏΣ ΤΟ CLARITY AI ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ;

  ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ

  Επιχειρήσεις

  Οι εταιρείες χρειάζονται...

  Clarity AI Λογότυπο

  Να αξιολογήσουν τις επιδόσεις τους στη βιωσιμότητα για να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία και τους τομείς βελτίωσης

  Εξοικονομήστε χρόνο και ενισχύστε την εσωτερική ευαισθητοποίηση για τη βιωσιμότητα με λεπτομερή σημεία αναφοράς σε 300+ δείκτες

  Προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων μέσω της κοινοποίησης των προσπαθειών βιωσιμότητας και των δεδομένων στους επενδυτές

  Καλύτερη κατανόηση των δεδομένων που χρησιμοποιούν οι επενδυτές για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και διαφανή επικοινωνία μαζί τους

  Να διασφαλίσουμε ότι οι επενδυτές βλέπουν μια αξιόπιστη και δίκαιη εικόνα της εταιρείας

  Επικυρώστε και ενημερώστε δεδομένα με ένα εύχρηστο εργαλείο που βασίζεται στο SaaS

  Να αναφέρει τις προσπάθειες βιωσιμότητας με χρονικά αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο σε διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη

  Αποκτήστε πρόσβαση στην πλατφόρμα μας για να αναφέρετε εύκολα δεδομένα βιωσιμότητας σε ρυθμιστικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

  Διαβάστε τη μελέτη περίπτωσης
  Εικονίδιο εισαγωγικών

  Η πρόσβαση σε τόσες πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές σε μία πλατφόρμα μας εξοικονόμησε πολύ χρόνο στην ανάλυση συγκριτικής αξιολόγησης".

  -Μεγάλος ευρωπαϊκός όμιλος επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

 • Καταναλωτικές πλατφόρμες

  ΠΏΣ ΤΟ CLARITY AI ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΏΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΏΝ;

  ΠΛΑΤΦΌΡΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ

  Οι καταναλωτικές πλατφόρμες χρειάζονται...

  Clarity AI Λογότυπο

  Αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση των εμπορικών σημάτων για βιωσιμότητα

  Αποκτήστε πρόσβαση σε ολοκληρωμένες και ελεγμένες από τη μηχανική μάθηση, ενημερωμένες πληροφορίες βιωσιμότητας για περισσότερες από 30.000 εταιρείες

  Φιλικές προς τον καταναλωτή, εύκολα κατανοητές μετρήσεις που έχουν σημασία

  Πληροφορίες πραγματικού κόσμου σχετικά με μετρήσεις προτεραιότητας για τους καταναλωτές (π.χ. εκπομπές άνθρακα, χρήση ενέργειας) που παρουσιάζονται σε απλές απεικονίσεις

  Πλήρης ενσωμάτωση σε υπάρχοντα περιβάλλοντα / πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου

  Εύκολες και προσαρμοσμένες ενσωματώσεις API σε μόλις 3 εβδομάδες με αντιμετώπιση προβλημάτων κατ' απαίτηση

  Εικονίδιο εισαγωγικών

  Ξέραμε ότι θέλαμε σαφή, ευκρινή δεδομένα και είναι απίστευτο να βρίσκεις έναν συνεργάτη όπως το Clarity AI που μπορεί να σου τα παρέχει και που είναι μια τεχνολογική εταιρεία με ψηφιακή καταγωγή όπως εμείς, γεγονός που έκανε την ενσωμάτωση της συνεργασίας τόσο εύκολη. Μιλάμε την ίδια γλώσσα- είναι ένα εξαιρετικό ταίριασμα".

  -Μεγάλος παγκόσμιος ηλεκτρονικός λιανοπωλητής

Επιλεγμένοι Πελάτες

Clarity AIείναι επίσης διαθέσιμες σε

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πλατφόρμα μας;

Ζητήστε μια επίδειξη

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

ΕΡΓΑΛΕΊΑ

ΔΙΑΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SAAS

Φιλική προς το χρήστη, διαισθητική εφαρμογή ιστού

ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΆΜΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Προσχεδιασμένα γραφικά στοιχεία ή σύνδεση API

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Αυτοματοποιημένες και πλήρως προσαρμόσιμες αναφορές

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΕΣ

ΜΟΝΟΑΠΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ιδιόκτητες επιστημονικές και τεκμηριωμένες μεθοδολογίες σχετικά με τον κίνδυνο και τον αντίκτυπο

ΚΟΚΚΏΔΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΙΆ ΠΡΟΣΦΟΡΆ

1.000+ διαθέσιμοι δείκτες για κάθε ταμείο

ΔΕΔΟΜΈΝΑ

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΑΛΥΨΗ

2-3 φορές περισσότερο από οποιαδήποτε εναλλακτική λύση

ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ & ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Αξιοποίηση της μηχανικής μάθησης για την ανάλυση σημείων δεδομένων >2M δύο φορές την εβδομάδα και την εκτέλεση διασταυρούμενων ελέγχων αξιοπιστίας

ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ

01

Ισχυρή, επεκτάσιμη τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα

02

Αξιόπιστα, διαφανή και μοναδικά δεδομένα

03

Ομάδα εμπειρογνωμόνων που δημιουργεί επιστημονικές και τεκμηριωμένες μεθοδολογίες

Πιστεύουμε στην αξία των δεδομένων και των εργαλείων του Clarity AI, καθώς και στην αυξημένη διαφάνεια και ευελιξία που παρέχουν".

-Παγκόσμιος επικεφαλής της Aladdin Sustainability, BlackRock