• Προϊόν
 • Έρευνα & Καινοτομία Προϊόντων
 • Στρατηγική
 • Δεδομένα
 • Τεχνολογία & Επιστήμη Δεδομένων
 • Άνθρωποι
 • Οικονομικά
 • Λύσεις
 • Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες
 • Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος

Τα μέλη της ομάδας έχουν κατά μέσο όρο 12 χρόνια εμπειρίας και είχαν σταδιοδρομίες σε κορυφαίες εταιρείες ψηφιακών προϊόντων παγκοσμίως. Προέρχονται από ευρύ και ποικίλο υπόβαθρο – από καθιερωμένες χρηματοπιστωτικές πλατφόρμες έως μεγάλες εταιρικές και καταναλωτικές αγορές. Με βάση αυτήν την εμπειρία, τα μέλη της ομάδας είναι ιδανικά εξοπλισμένα για να δημιουργήσουν τα προσαρμοσμένα προϊόντα για μια μεγάλη ποικιλία περιπτώσεων χρήσης.  

Ο SVP of Product είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Μηχανική και τα Οικονομικά και πρωτοπόρος στον τομέα του Impact. Ανέπτυξε την πρώτη ποσοτική μεθοδολογία για τη μέτρηση του αντίκτυπου των εταιρειών, όπως ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο των SDGs του ΟΗΕ. Είχε επίσης μια δεκαετή καριέρα στον ακαδημαϊκό χώρο, συμπεριλαμβανομένης της θητείας του ως επισκέπτης υπότροφος στο Κέντρο για το κλίμα, την υγεία και το παγκόσμιο περιβάλλον του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και στη Σχολή Διοίκησης Sloan του ΜΙΤ.

Οι ειδικοί της ομάδας έρευνας και καινοτομίας προϊόντων μας κατέχουν προηγμένα πτυχία (π.χ. διδακτορικά) και είναι αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί και βιομηχανικοί εμπειρογνώμονες με μέσο όρο πάνω από 10 χρόνια παγκόσμιας εμπειρίας βιωσιμότητας. Διαθέτουν ευρύ φάσμα συμπληρωματικής εμπειρογνωσίας όσον αφορά τον αντίκτυπο, τον κίνδυνο, το κλίμα και τη ρύθμιση, καθώς και σε εξειδικευμένους τομείς (π.χ. κλίμα, βιοποικιλότητα, γεωχωρικά).

Ο Επικεφαλής έρευνας και καινοτομίας προϊόντων είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη Μηχανική και στη Δημόσια Διοίκηση στη Διεθνή Ανάπτυξη. Έχει μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη στρατηγικών σχεδίων και στην αξιολόγηση σημαντικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς από διάφορους τομείς. Έχει εργαστεί για διάφορες παγκόσμιες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Συμβούλων Παγκόσμιας Ανάπτυξης Dalberg και McKinsey &Company, και έχει αποκτήσει πτυχία από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το MIT και το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης.

Τα μέλη της ομάδας έχουν κατά μέσο όρο 8 χρόνια εμπειρίας και προέρχονται από διάφορα παγκόσμια γραφεία συμβούλων στρατηγικής διαχείρισης Tier 1, όπως η Bain, η Boston Consulting Group και η McKinsey &Company.

Ο επικεφαλής στρατηγικής είναι κάτοχος MBA από το NYU Stern και μηχανικός στην εκπαίδευση. Πριν από την ένταξή του στο Clarity AI, ήταν επικεφαλής ομάδων συμβούλων διαχείρισης σε όλο τον κόσμο στην McKinsey & Company, όπου επικεντρώθηκε στη δημιουργία εταιρικών οραμάτων και στρατηγικών σχεδίων υλοποίησης.

Η ομάδα στρατηγικής δεδομένων διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στη δημιουργία πλατφορμών δεδομένων και λειτουργιών σε κλίμακα, αξιοποιώντας την τεχνολογία, με ειδική τεχνογνωσία στους τομείς της χρηματοδότησης και της βιωσιμότητας. 

Ο επικεφαλής στρατηγικής δεδομένων έχει εκτεταμένη καριέρα στις κεφαλαιαγορές, τις επενδύσεις και την ανάλυση δεδομένων. Έχει εργαστεί στην CIBC World Markets, την Thomson Reuters και την CPP Investments, διευθύνοντας ομάδες, αναπτύσσοντας την επιχείρηση και αναπτύσσοντας λύσεις ανάλυσης δεδομένων ως διαχειριστής προϊόντων και διευθυντής. Είναι μέλος του συμβουλευτικού φόρουμ EFRAG ESRS Digital Reporting, όπου έχει άμεση επιρροή στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την υποβολή εκθέσεων δεδομένων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Διεθνή Οικονομικά, καθώς και στα Χρηματοοικονομικά, και έχει επίσης αποκτήσει την πιστοποίηση CFA.

Αυτή η πλήρως εσωτερική ομάδα κατασκευάζει και κλιμακώνει την ευέλικτη τεχνολογική πλατφόρμα του Clarity AIκαι διαθέτει κατά μέσο όρο 10+ χρόνια εμπειρίας. Έχουν εργαστεί σε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας σε όλο το φάσμα των κλάδων πληροφορικής (π.χ. SaaS, κυβερνοασφάλεια και μηχανική δεδομένων).

Η ομάδα Data Science, η οποία αναφέρεται στον CTO, συνδυάζει επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη από μια ευρεία ποικιλία υποβάθρων, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης. Τα μέλη της ομάδας έχουν πάθος για τη χρήση των πιο σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών της επιστήμης των δεδομένων και συνεργάζονται στενά με ειδικούς σε θέματα βιωσιμότητας από την ομάδα έρευνας προϊόντων και καινοτομίας για να παρέχουν τα μοντέλα και τις γνώσεις βιωσιμότητας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο και την υψηλότερη ποιότητα.

Ο Chief Technology Officer είναι ένα στέλεχος μηχανικός με βαθιά τεχνογνωσία στις τεχνολογίες ομιλίας, γλώσσας και μηχανικής μάθησης. Είναι έμπειρος στη δημιουργία και καθοδήγηση ομάδων μηχανικών με επίκεντρο τα δεδομένα, στη διατύπωση στρατηγικού οράματος και στην καθοδήγηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προϊόντων σε εταιρείες όπως η Square. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Γλώσσα και την Πληροφορική και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Υπολογιστική Γλωσσολογία.

Τα μέλη της ομάδας People έχουν κατά μέσο όρο 9 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη ομάδων και στη διατήρηση των αξιών και της κουλτούρας κατά τη διάρκεια του πλήρους κύκλου ζωής των ταλέντων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης, της ενσωμάτωσης, της αποζημίωσης και της μάθησης και ανάπτυξης.

Ο Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού είναι κάτοχος MBA από το IE και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οικονομική Μηχανική από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Έχει εργαστεί σε τομείς όπως η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, η Ανάλυση, ο Μετασχηματισμός, οι Επιχειρήσεις, η Μάθηση, η Ανάπτυξη και η Απόδοση σε παγκόσμιες εταιρείες όπως η ING, η McKinsey και η Accenture.

Τα μέλη της ομάδας Finance &Ops έχουν κατά μέσο όρο 12 χρόνια εμπειρίας και έχουν εργαστεί σε οικονομικούς και νομικούς κλάδους (π.χ. έλεγχος, διαδικασία και έλεγχος) σε παγκόσμιες εταιρείες.

Ο οικονομικός διευθυντής είναι έμπειρο στέλεχος, οικοδόμος και ηγέτης τεχνολογικών start-ups και scale-ups. Με ιστορικό στις επενδύσεις και τη συγκέντρωση κεφαλαίων στον τομέα της τεχνολογίας, έχει εκτελέσει με επιτυχία πολυάριθμες συμφωνίες μετοχικού και δανειακού κεφαλαίου, από μικρής κλίμακας έως μεγάλης κλίμακας συναλλαγές. Πριν από την ένταξή του στο Clarity AI, κατείχε θέσεις CFO, CEO και COO σε διάφορες εταιρείες τεχνολογίας στους κλάδους της μόδας, των ταξιδιών, της εκπαίδευσης και της κινητικότητας. Απέκτησε MBA από το London Business School και MSc στη Μηχανολογία από το TU Delft.

Τα μέλη της ομάδας έχουν κατά μέσο όρο 12 χρόνια εμπειρίας σε πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας και προέρχονται από μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες, όπως η Morgan Stanley, η Goldman Sachs, η McKinsey &Company και η Thomson Reuters.

Ο Global Head of Sales and Customer Success έχει πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας σε όλες τις λειτουργίες της αγοράς. Προηγουμένως υπήρξε Διευθυντής Εσόδων σε πολλούς τεχνολογικούς οργανισμούς που γνώρισαν εκθετική ανάπτυξη και οδήγησαν τελικά στην πώλησή τους σε παγκόσμιες εταιρείες. Επιπλέον, έχει βαθιά και άμεση εμπειρία στον τομέα της βιωσιμότητας, της ESG και του αντίκτυπου και έχει ηγηθεί λειτουργιών go-to-market στις εταιρείες FactSet, MarkMonitor και TruValue Labs.

Τα μέλη της ομάδας έχουν κατά μέσο όρο 10 χρόνια εμπειρίας σε κορυφαίες παγκόσμιες μάρκες και πρακτορεία.

Ο επικεφαλής μάρκετινγκ είναι ανώτερο στέλεχος με 15+ χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία εμπορικών σημάτων και ομάδων για την προώθηση του μάρκετινγκ ως καταλύτη για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Έχει εργαστεί σε ώριμους και κλιμακούμενους οργανισμούς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των τηλεπικοινωνιών (Morningstar Sustainalytics, BCE, TELUS, Rogers Communications). Με ισχυρή ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, έχει δημιουργήσει με επιτυχία ολοκληρωμένα σχέδια μάρκετινγκ και επικοινωνίας, αξιοποιώντας δεδομένα σε παραδοσιακά και ψηφιακά κανάλια μάρκετινγκ.

Ο διευθύνων σύμβουλος ίδρυσε το Clarity AI το 2017. Είναι κατά συρροήν επιχειρηματίας και μηχανικός στην εκπαίδευση, η οποία έχει εργαστεί στον τομέα αυτό στη Γερμανική Αεροδιαστημική Υπηρεσία, τη Siemens και την IBM. Έχει επίσης εργαστεί ως Global Head of Digital Transformation στη Santander, στο Private Equity στη Bain Capital, στη συμβουλευτική διοίκησης στη Boston Consulting Group και ήταν η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της τεχνολογικής εταιρείας Blink Booking, η οποία εξαγοράστηκε από την Groupon το 2013. Επιλέχθηκε ως Young Global Leader από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και απέκτησε MBA με διάκριση από το Harvard Business School.

 • Προϊόν

  Τα μέλη της ομάδας έχουν κατά μέσο όρο 12 χρόνια εμπειρίας και είχαν σταδιοδρομίες σε κορυφαίες εταιρείες ψηφιακών προϊόντων παγκοσμίως. Προέρχονται από ευρύ και ποικίλο υπόβαθρο – από καθιερωμένες χρηματοπιστωτικές πλατφόρμες έως μεγάλες εταιρικές και καταναλωτικές αγορές. Με βάση αυτήν την εμπειρία, τα μέλη της ομάδας είναι ιδανικά εξοπλισμένα για να δημιουργήσουν τα προσαρμοσμένα προϊόντα για μια μεγάλη ποικιλία περιπτώσεων χρήσης.  

  Ο SVP of Product είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Μηχανική και τα Οικονομικά και πρωτοπόρος στον τομέα του Impact. Ανέπτυξε την πρώτη ποσοτική μεθοδολογία για τη μέτρηση του αντίκτυπου των εταιρειών, όπως ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο των SDGs του ΟΗΕ. Είχε επίσης μια δεκαετή καριέρα στον ακαδημαϊκό χώρο, συμπεριλαμβανομένης της θητείας του ως επισκέπτης υπότροφος στο Κέντρο για το κλίμα, την υγεία και το παγκόσμιο περιβάλλον του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και στη Σχολή Διοίκησης Sloan του ΜΙΤ.

 • Έρευνα & Καινοτομία Προϊόντων

  Οι ειδικοί της ομάδας έρευνας και καινοτομίας προϊόντων μας κατέχουν προηγμένα πτυχία (π.χ. διδακτορικά) και είναι αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί και βιομηχανικοί εμπειρογνώμονες με μέσο όρο πάνω από 10 χρόνια παγκόσμιας εμπειρίας βιωσιμότητας. Διαθέτουν ευρύ φάσμα συμπληρωματικής εμπειρογνωσίας όσον αφορά τον αντίκτυπο, τον κίνδυνο, το κλίμα και τη ρύθμιση, καθώς και σε εξειδικευμένους τομείς (π.χ. κλίμα, βιοποικιλότητα, γεωχωρικά).

  Ο Επικεφαλής έρευνας και καινοτομίας προϊόντων είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη Μηχανική και στη Δημόσια Διοίκηση στη Διεθνή Ανάπτυξη. Έχει μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη στρατηγικών σχεδίων και στην αξιολόγηση σημαντικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς από διάφορους τομείς. Έχει εργαστεί για διάφορες παγκόσμιες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Συμβούλων Παγκόσμιας Ανάπτυξης Dalberg και McKinsey &Company, και έχει αποκτήσει πτυχία από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το MIT και το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης.

 • Στρατηγική

  Τα μέλη της ομάδας έχουν κατά μέσο όρο 8 χρόνια εμπειρίας και προέρχονται από διάφορα παγκόσμια γραφεία συμβούλων στρατηγικής διαχείρισης Tier 1, όπως η Bain, η Boston Consulting Group και η McKinsey &Company.

  Ο επικεφαλής στρατηγικής είναι κάτοχος MBA από το NYU Stern και μηχανικός στην εκπαίδευση. Πριν από την ένταξή του στο Clarity AI, ήταν επικεφαλής ομάδων συμβούλων διαχείρισης σε όλο τον κόσμο στην McKinsey & Company, όπου επικεντρώθηκε στη δημιουργία εταιρικών οραμάτων και στρατηγικών σχεδίων υλοποίησης.

 • Δεδομένα

  Η ομάδα στρατηγικής δεδομένων διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στη δημιουργία πλατφορμών δεδομένων και λειτουργιών σε κλίμακα, αξιοποιώντας την τεχνολογία, με ειδική τεχνογνωσία στους τομείς της χρηματοδότησης και της βιωσιμότητας. 

  Ο επικεφαλής στρατηγικής δεδομένων έχει εκτεταμένη καριέρα στις κεφαλαιαγορές, τις επενδύσεις και την ανάλυση δεδομένων. Έχει εργαστεί στην CIBC World Markets, την Thomson Reuters και την CPP Investments, διευθύνοντας ομάδες, αναπτύσσοντας την επιχείρηση και αναπτύσσοντας λύσεις ανάλυσης δεδομένων ως διαχειριστής προϊόντων και διευθυντής. Είναι μέλος του συμβουλευτικού φόρουμ EFRAG ESRS Digital Reporting, όπου έχει άμεση επιρροή στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την υποβολή εκθέσεων δεδομένων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Διεθνή Οικονομικά, καθώς και στα Χρηματοοικονομικά, και έχει επίσης αποκτήσει την πιστοποίηση CFA.

 • Τεχνολογία & Επιστήμη Δεδομένων

  Αυτή η πλήρως εσωτερική ομάδα κατασκευάζει και κλιμακώνει την ευέλικτη τεχνολογική πλατφόρμα του Clarity AIκαι διαθέτει κατά μέσο όρο 10+ χρόνια εμπειρίας. Έχουν εργαστεί σε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας σε όλο το φάσμα των κλάδων πληροφορικής (π.χ. SaaS, κυβερνοασφάλεια και μηχανική δεδομένων).

  Η ομάδα Data Science, η οποία αναφέρεται στον CTO, συνδυάζει επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη από μια ευρεία ποικιλία υποβάθρων, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης. Τα μέλη της ομάδας έχουν πάθος για τη χρήση των πιο σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών της επιστήμης των δεδομένων και συνεργάζονται στενά με ειδικούς σε θέματα βιωσιμότητας από την ομάδα έρευνας προϊόντων και καινοτομίας για να παρέχουν τα μοντέλα και τις γνώσεις βιωσιμότητας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο και την υψηλότερη ποιότητα.

  Ο Chief Technology Officer είναι ένα στέλεχος μηχανικός με βαθιά τεχνογνωσία στις τεχνολογίες ομιλίας, γλώσσας και μηχανικής μάθησης. Είναι έμπειρος στη δημιουργία και καθοδήγηση ομάδων μηχανικών με επίκεντρο τα δεδομένα, στη διατύπωση στρατηγικού οράματος και στην καθοδήγηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προϊόντων σε εταιρείες όπως η Square. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Γλώσσα και την Πληροφορική και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Υπολογιστική Γλωσσολογία.

 • Άνθρωποι

  Τα μέλη της ομάδας People έχουν κατά μέσο όρο 9 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη ομάδων και στη διατήρηση των αξιών και της κουλτούρας κατά τη διάρκεια του πλήρους κύκλου ζωής των ταλέντων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης, της ενσωμάτωσης, της αποζημίωσης και της μάθησης και ανάπτυξης.

  Ο Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού είναι κάτοχος MBA από το IE και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οικονομική Μηχανική από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Έχει εργαστεί σε τομείς όπως η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, η Ανάλυση, ο Μετασχηματισμός, οι Επιχειρήσεις, η Μάθηση, η Ανάπτυξη και η Απόδοση σε παγκόσμιες εταιρείες όπως η ING, η McKinsey και η Accenture.

 • Οικονομικά

  Τα μέλη της ομάδας Finance &Ops έχουν κατά μέσο όρο 12 χρόνια εμπειρίας και έχουν εργαστεί σε οικονομικούς και νομικούς κλάδους (π.χ. έλεγχος, διαδικασία και έλεγχος) σε παγκόσμιες εταιρείες.

  Ο οικονομικός διευθυντής είναι έμπειρο στέλεχος, οικοδόμος και ηγέτης τεχνολογικών start-ups και scale-ups. Με ιστορικό στις επενδύσεις και τη συγκέντρωση κεφαλαίων στον τομέα της τεχνολογίας, έχει εκτελέσει με επιτυχία πολυάριθμες συμφωνίες μετοχικού και δανειακού κεφαλαίου, από μικρής κλίμακας έως μεγάλης κλίμακας συναλλαγές. Πριν από την ένταξή του στο Clarity AI, κατείχε θέσεις CFO, CEO και COO σε διάφορες εταιρείες τεχνολογίας στους κλάδους της μόδας, των ταξιδιών, της εκπαίδευσης και της κινητικότητας. Απέκτησε MBA από το London Business School και MSc στη Μηχανολογία από το TU Delft.

 • Λύσεις

  Τα μέλη της ομάδας έχουν κατά μέσο όρο 12 χρόνια εμπειρίας σε πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας και προέρχονται από μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες, όπως η Morgan Stanley, η Goldman Sachs, η McKinsey &Company και η Thomson Reuters.

  Ο Global Head of Sales and Customer Success έχει πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας σε όλες τις λειτουργίες της αγοράς. Προηγουμένως υπήρξε Διευθυντής Εσόδων σε πολλούς τεχνολογικούς οργανισμούς που γνώρισαν εκθετική ανάπτυξη και οδήγησαν τελικά στην πώλησή τους σε παγκόσμιες εταιρείες. Επιπλέον, έχει βαθιά και άμεση εμπειρία στον τομέα της βιωσιμότητας, της ESG και του αντίκτυπου και έχει ηγηθεί λειτουργιών go-to-market στις εταιρείες FactSet, MarkMonitor και TruValue Labs.

 • Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες

  Τα μέλη της ομάδας έχουν κατά μέσο όρο 10 χρόνια εμπειρίας σε κορυφαίες παγκόσμιες μάρκες και πρακτορεία.

  Ο επικεφαλής μάρκετινγκ είναι ανώτερο στέλεχος με 15+ χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία εμπορικών σημάτων και ομάδων για την προώθηση του μάρκετινγκ ως καταλύτη για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Έχει εργαστεί σε ώριμους και κλιμακούμενους οργανισμούς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των τηλεπικοινωνιών (Morningstar Sustainalytics, BCE, TELUS, Rogers Communications). Με ισχυρή ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, έχει δημιουργήσει με επιτυχία ολοκληρωμένα σχέδια μάρκετινγκ και επικοινωνίας, αξιοποιώντας δεδομένα σε παραδοσιακά και ψηφιακά κανάλια μάρκετινγκ.

 • Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος

  Ο διευθύνων σύμβουλος ίδρυσε το Clarity AI το 2017. Είναι κατά συρροήν επιχειρηματίας και μηχανικός στην εκπαίδευση, η οποία έχει εργαστεί στον τομέα αυτό στη Γερμανική Αεροδιαστημική Υπηρεσία, τη Siemens και την IBM. Έχει επίσης εργαστεί ως Global Head of Digital Transformation στη Santander, στο Private Equity στη Bain Capital, στη συμβουλευτική διοίκησης στη Boston Consulting Group και ήταν η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της τεχνολογικής εταιρείας Blink Booking, η οποία εξαγοράστηκε από την Groupon το 2013. Επιλέχθηκε ως Young Global Leader από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και απέκτησε MBA με διάκριση από το Harvard Business School.

Οδηγείτε να αλλάξετε τον κόσμο;

Γιορτάζουμε μια ενωμένη αποστολή να φέρουμε κοινωνικό αντίκτυπο στις αγορές φωτίζοντας μονοπάτια προς έναν πιο βιώσιμο κόσμο - κάθε μέρα.

Αναζήτηση ανοιγμάτων

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πλατφόρμα μας;

Ζητήστε μια επίδειξη
Ζητήστε μια επίδειξη