Ταξινομία της ΕΕ: Πώς να λύσεις για κρατικά ομόλογα

Κανονιστική Συμμόρφωση 4 Απριλίου 2022

Η λύση ταξινομίας της ΕΕ βοηθά τους χρήστες να πληρούν τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα

Ο κανονισμός για την ταξινομία της ΕΕ αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αναπροσανατολισμό των ροών κεφαλαίων προς μια πιο βιώσιμη από περιβαλλοντική άποψη οικονομία και παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ένα σύστημα ταξινόμησης για τον προσδιορισμό των επενδύσεων που είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες. 

Το σχέδιο έκθεσης ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (ΡΤΠ) περιγράφει λεπτομερέστερα τα άρθρα 4, 5 και 6 του κανονισμού για την ταξινόμηση, παρέχοντας υποδείγματα προσυμβατικών και περιοδικών γνωστοποιήσεων προϊόντων για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές (π.χ. διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτών των υποδειγμάτων, μεταξύ πολλών άλλων βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ), ο συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές αγορές υποχρεούται να γνωστοποιεί τη συνολική ευθυγράμμιση της ταξινομίας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και εξαιρουμένων των κρατικών ομολόγων από τον παρονομαστή.

Η απαίτηση αυτή αποσκοπεί ακόμη και στη σύγκριση μεταξύ χρηματοπιστωτικών προϊόντων που περιέχουν κρατικά ομόλογα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ταξινομία. Για παράδειγμα, ένα χαρτοφυλάκιο που περιέχει επενδύσεις σε πολλαπλά κρατικά ομόλογα θα έχει χαμηλότερη καταλληλότητα και ευθυγράμμιση, αλλά ένα χαρτοφυλάκιο που έχει μόνο επενδύσεις σε μετοχές θα φαίνεται πιο ευθυγραμμισμένο. Ωστόσο, με την εμφάνιση 2 KPI – συμπεριλαμβανομένων και εξαιρουμένων των κρατικών ομολόγων – οι επενδυτές μπορούν να έχουν αυξημένη διαφάνεια και μια βάση για τη σύγκριση χρηματοπιστωτικών προϊόντων. 

Για να διευκολυνθεί αυτή η ανάλυση, Clarity AI έχει εισαγάγει λειτουργικότητα που υπολογίζει εκ νέου το συνολικό χαρτοφυλάκιο με και χωρίς κρατικά ομόλογα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου με ένα μόνο κλικ.

Με το φίλτρο κρατικών ομολόγων στο:

Χωρίς το φίλτρο κρατικών ομολόγων σε:

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας για να διαβάσετε περισσότερα

Ζητήστε μια επίδειξη