Επισκόπηση της λύσης

Clarity AIΗ λύση της EU Taxonomy παρέχει την προσέγγιση 5 βημάτων. Η αξιολόγηση γίνεται ανά δραστηριότητα (στην περίπτωση του κύκλου εργασιών, ανά κάθε αναγνωρίσιμο τμήμα εσόδων) και στη συνέχεια αθροίζεται σε επίπεδο εταιρείας. Πέρα από τα έσοδα, παρέχουμε επίσης ξεχωριστές τιμές επιλεξιμότητας και ευθυγράμμισης CapEx & OpEx, καθώς και ορατότητα σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, οργανισμού και ασφάλειας.


Δυνατότητες υποβολής εκθέσεων με 1 κλικ: Προ-συμπληρωμένα επίσημα πρότυπα με γνωστοποιήσεις σε επίπεδο προϊόντος σύμφωνα με την ταξινομία της ΕΕ, έτοιμα για λήψη από την εφαρμογή ιστού με ένα μόνο κλικ.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που αναφέρθηκαν, είναι ήδη διαθέσιμα: (για το οικονομικό έτος 2022) συλλέγονται ήδη και διατίθενται στο προϊόν.

Ακριβής μεθοδολογία, ευθυγραμμισμένη με τις τελευταίες κανονιστικές κατευθυντήριες γραμμές: Μειωμένη εξάρτηση από την ανάλυση αντιφάσεων για το Do No Significant Harm (DNSH) και τις ελάχιστες κοινωνικές διασφαλίσεις (MSS), σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες ρυθμιστικές κατευθυντήριες γραμμές, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο φήμης.

Διαφάνεια: Διάκριση μεταξύ των αναφερόμενων στοιχείων και των εκτιμήσεων, και αναφερόμενα στοιχεία που συνδέονται με την αρχική πηγή από τις εταιρείες.

Καλύπτονται έξι στόχοι: Δεδομένα επιλεξιμότητας για τους 6 περιβαλλοντικούς στόχους.

Clarity AIΗ αξιολόγηση της EU Taxonomy Eligibility & Alignment μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως σε πλατφόρμες 3ου μέρους είτε μέσω ενσωματώσεων API, είτε χάρη στις οπτικές λύσεις widgets σε πλατφόρμες όπως η Manaos (BNP Paribas).

Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει:


70.000+ εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών)

390,000+ κεφάλαια

400 κυβερνήσεις

Αξιολόγηση σε 130.000+ επιχειρηματικούς τομείς

>92% του Bloomberg Aggregate Bond Index

Αναφερόμενα δεδομένα που συνδέονται με την αρχική πηγή από τις εταιρείες

Λεξικό δεδομένων

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαθέσιμες μετρήσειςΚύριες περιπτώσεις χρήσης


Δημιουργία αναφορών σε επίπεδο προϊόντος με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις στον επίσημο μορφότυπο

Ανάλυση και παρακολούθηση χαρτοφυλακίου

Κατασκευή προϊόντων με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 9)

Διαθέσιμη παράδοση μέσω


Εφαρμογή Web

Προσαρμοσμένο API

API σε πλατφόρμες τρίτων

Datafeed

Συνέχιση της διερεύνησης άλλων λύσεων και συνόλων δεδομένων