Το 34% των επαγγελματιών επενδυτών ενδιαφέρεται για τη δημιουργία χρηματοοικονομικών προϊόντων με θέμα τη βιοποικιλότητα

Δελτίο Τύπου 19 Ιουλίου 2023

Clarity AI και GIST Impact διοργανώνουν επιτυχημένη εικονική εκδήλωση για τις επενδύσεις και τη βιοποικιλότητα

Η παγκόσμια τεχνολογική πλατφόρμα για την αειφορία, Clarity AI και ο πάροχος δεδομένων και αναλύσεων για τον αντίκτυπο GIST Impact συγκάλεσαν πρόσφατα πάνω από 180 διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εικονική εκδήλωση, για να συζητήσουν τον κρίσιμο ρόλο της βιοποικιλότητας στο επενδυτικό τοπίο.

Η εικονική εκδήλωση έριξε φως στην ουσιαστική δέσμευση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να ενσωματώσουν τη βιοποικιλότητα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 140 υπογράφοντες την πρωτοβουλία "Χρηματοδότηση για τη βιοποικιλότητα" διαχειρίζονται συλλογικά ένα εντυπωσιακό ενεργητικό ύψους 20 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη επερχόμενη αλλαγή στον κλάδο- επί του παρόντος, οι επενδύσεις που επικεντρώνονται στη βιοποικιλότητα αντιπροσωπεύουν μόλις 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με τα πάνω από 40 τρισεκατομμύρια δολάρια που σχετίζονται με την ευρύτερη αγορά ESG.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, περισσότερα από τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων ανέδειξαν τη "δημιουργία χρηματοοικονομικών προϊόντων με θέμα τη βιοποικιλότητα" και τον "καθορισμό της στρατηγικής και των στόχων της εταιρείας με βάση το πλαίσιο της TNFD" ως τις σημαντικότερες προτεραιότητες για τη βιοποικιλότητα, με κάθε απάντηση να λαμβάνει 34% και 33% των ψήφων αντίστοιχα.

Ο Ángel Agudo, διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου και SVP of Product στο Clarity AI, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την κατανομή των 140 υπογραφόντων μεταξύ των χωρών της πρωτοβουλίας "Χρηματοδότηση για τη βιοποικιλότητα". Ο κ. Agudo υπογράμμισε τη Γαλλία ως κορυφαία χώρα στην οποία η πρωτοβουλία αυτή έχει υλοποιηθεί σε συγκεκριμένους κανονισμούς. Ωστόσο, τόνισε επίσης τη θετική παγκόσμια εκπροσώπηση, συμπεριλαμβανομένων των Κάτω Χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και άλλων περιοχών. Ο κ. Agudo αναμένει τη συνεχή αύξηση της παγκόσμιας εκπροσώπησης, με περισσότερα άτομα να συμμετέχουν στην υπόθεση από διάφορες γεωγραφικές περιοχές.

Ο κ. Agudo σημείωσε: "Πιστεύω ότι η επιστήμη είναι σπουδαία για όλους μας, όχι μόνο για την οικονομία αλλά και για την επιβίωσή μας. Το καλό είναι ότι βλέπουμε πολύ θετική έλξη στην αγορά που αναγνωρίζει τη σημασία της βιοποικιλότητας. Αναγνωρίζουμε ότι χρήζει προσοχής και δημιουργούμε προϊόντα που αντιμετωπίζουν την πρόκληση, εντοπίζοντας τις κατάλληλες εταιρείες και πολιτικές για να βελτιώσουν τον αντίκτυπό τους σε αυτή τη διάσταση".

Ο Pavan Sukhdev, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της GIST Impact και πρώην πρόεδρος του WWF International, τόνισε τη σημασία των αξιόπιστων δεδομένων για τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και τον τρόπο με τον οποίο το έργο της GIST Impact και του Clarity AIκαλύπτει αυτή την ανάγκη, αποκαλύπτοντας ότι από κοινού επιτρέπουν την πρόσβαση σε εκτεταμένα δεδομένα για περισσότερες από 13.000 εταιρείες. Τα δεδομένα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αξιολογούν και να συγκρίνουν τις επιπτώσεις και τις εξαρτήσεις που σχετίζονται με τη φύση στους συγκεκριμένους τομείς τους.

Ο κ. Sukhdev έδωσε ένα παράδειγμα για όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν προϊόντα με θέμα τη βιοποικιλότητα, υποδεικνύοντας ότι η κατανόηση του δυνητικά εξαφανιζόμενου κλάσματος (PDF) των ειδών και των αλλαγών του με την πάροδο του χρόνου μπορεί να χρησιμεύσει ως πολύτιμος αρχικός δείκτης για τη δημιουργία ενός δείκτη ή για να αποφασιστεί τι θα ενσωματωθεί σε ένα ETF.

Σχετικά με τη διαθεσιμότητα δεδομένων και τις δυνατότητες εκτίμησης, ο κ. Sukhdev δήλωσε: "Ενώ οι εταιρείες μπορεί να μην αποκαλύπτουν πάντα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές, τα απόβλητα και τη ρύπανση, η προσέγγισή μας μας επιτρέπει να παρέχουμε εκτιμήσεις και να υπολογίζουμε το δυνητικά εξαφανιζόμενο κλάσμα (PDF) των ειδών ως μέτρο των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα. Με αυτό, μπορούμε να συγκρίνουμε τις επιπτώσεις, για παράδειγμα, μεταξύ παρόμοιων χημικών εργοστασίων στη Γαλλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη".

Σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Agudo πρόσθεσε: "Η διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας και η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στη συστηματική επικύρωση των δεδομένων. Με τη χρήση αλγορίθμων αξιοπιστίας και μοντέλων, τα σημεία δεδομένων μπορούν να αμφισβητηθούν και να τεθούν σε πλαίσιο σε σχέση με το χρόνο, τα σημεία αναφοράς του κλάδου και άλλους δείκτες. Οι ακραίες τιμές μπορούν εύκολα να εντοπιστούν και η συνεργασία με τις εταιρείες μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της δημοσιοποίησης και της ακρίβειας των δεδομένων τους. Για τους χρήστες που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια αποτελούμενα από πολλές εταιρείες ή κεφάλαια, η τεχνολογία διευκολύνει τη συγκέντρωση δεδομένων από δεδομένα σε επίπεδο περιουσιακών στοιχείων σε δεδομένα σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Αυτή η αυτοματοποίηση επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα χαρτοφυλάκια και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη συμπερίληψη ή τον αποκλεισμό εταιρειών με βάση τις επιπτώσεις και τα προφίλ κινδύνου τους σε σχέση με τη βιοποικιλότητα."

Clarity AI αναγνωρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες και αναγνωρίζει τη σημασία της μέτρησης και δημοσιοποίησης των εταιρικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα. Η εταιρεία παραμένει αφοσιωμένη στην παροχή εργαλείων, δεδομένων και μεθοδολογιών που θα δώσουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τις εκτιμήσεις για τη βιοποικιλότητα με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο στα χαρτοφυλάκια, στον καθορισμό στόχων και στην υποβολή εκθέσεων.

Σχετικά με το Clarity AI:

Clarity AI είναι μια τεχνολογική πλατφόρμα βιωσιμότητας που χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση και μεγάλα δεδομένα για να παρέχει περιβαλλοντικές και κοινωνικές πληροφορίες σε επενδυτές, οργανισμούς και καταναλωτές. Clarity AIΟι δυνατότητες της είναι ένα βασικό εργαλείο για την από άκρη σε άκρη ανάλυση της βιωσιμότητας που σχετίζεται με τις επενδύσεις, την εταιρική έρευνα, τη συγκριτική αξιολόγηση, το καταναλωτικό ηλεκτρονικό εμπόριο και την υποβολή εκθέσεων από τις κανονιστικές αρχές. Από τον Ιούνιο του 2023, η πλατφόρμα Clarity AIαναλύει περισσότερες από 70.000 εταιρείες, 420.000 κεφάλαια, 201 χώρες και 199 τοπικές κυβερνήσεις, που αντιπροσωπεύει μεγαλύτερο εύρος από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στην αγορά. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους το Clarity AI εκπληρώνει την αποστολή του να φέρει κοινωνικό αντίκτυπο στις αγορές είναι η διασφάλιση ότι οι δυνατότητές του παρέχονται απευθείας στις ροές εργασίας των πελατών μέσω ενοποιήσεων με συνεργάτες όπως η BlackRock - Aladdin, η Refinitiv μια επιχείρηση της LSEG, η BNP Manaos, η CACEIS και η Simcorp. Επιπλέον, οι γνώσεις βιωσιμότητας του Clarity AIφτάνουν σε περισσότερους από 150 εκατομμύρια καταναλωτές σε περισσότερους από 400.000 εμπόρους στην πλατφόρμα Klarna. Το Clarity AI διαθέτει γραφεία στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ενώ το δίκτυο πελατών του διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία δεκάδων τρισεκατομμυρίων και περιλαμβάνει εταιρείες όπως οι Invesco, Nordea, BlackRock, Santander, Wellington και BNP Paribas.

Clarity AI Επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης

Edelman Smithfield:

clarityai@edelmansmithfield.com

Σχετικά με τον αντίκτυπο του GIST

ΗGIST Impact είναι ένας κορυφαίος πάροχος δεδομένων και αναλύσεων για τον αντίκτυπο, ο οποίος μετρά και ποσοτικοποιεί τις εταιρικές επιπτώσεις για περισσότερα από 15 χρόνια. Η ιστορική και βαθιά τεχνογνωσία της GIST Impact στα οικονομικά των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας (TEEB) εμπλουτίζει τη γνώση των πελατών της σχετικά με τις επιπτώσεις και τις εξαρτήσεις τους από τη φύση. Με μια ομάδα 100+ επιστημόνων, μηχανικών, επιστημόνων δεδομένων και οικολογικών και περιβαλλοντικών οικονομολόγων, η GIST Impact κωδικοποιεί αυτή την εμπειρία στις κορυφαίες στην αγορά πλατφόρμες και σύνολα δεδομένων επιπτώσεων, καλύπτοντας 12.800+ εταιρείες με γεωγραφικά ακριβή δεδομένα χρονοσειρών. Η GIST Impact συνεργάζεται με πρωτοπόρες εταιρείες σε όλους τους τομείς και με επενδυτές που αντιπροσωπεύουν πάνω από 8 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Η GIST Impact συνεργάζεται επίσης με ορισμένους από τους μεγαλύτερους παρόχους δεδομένων ESG παγκοσμίως, δίκτυα επιχειρήσεων και πλατφόρμες fintech για να καταστεί δυνατή η μέτρηση του αντίκτυπου σε όλες τις παγκόσμιες αγορές.

Επικοινωνία μέσων ενημέρωσης GIST Impact

Alexandra Downs

alexandra@gistimpact.com

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας για να διαβάσετε περισσότερα