Γωνιά συνεργατών 30 Νοεμβρίου, 2023

Γωνιά συνεργατών: Openfinance ενσωματώνει το Clarity AI για βελτιωμένη αναφορά αντικτύπου, χαρτοφυλάκια μοντέλων και κανονιστική συμμόρφωση

Το Openfinance επέλεξε το Clarity AI ως συνεργάτη λόγω της ποιότητας των δεδομένων, της κάλυψης και του εύρους των λύσεων του Clarity AI. 

Γωνιά συνεργατών 27 Οκτωβρίου, 2023

Γωνιά συνεργατών: Next Gate Tech και Clarity AI ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναβαθμίσουν τα ESG Analytics

Η Next Gate Tech δημιουργεί τεχνολογίες που αναδιαμορφώνουν το τοπίο των λειτουργιών του κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι μετασχηματιστικές λύσεις βελτιστοποιούν τις διαδικασίες, ενισχύουν την αποδοτικότητα, μειώνουν τους κινδύνους και οδηγούν σε εξοικονόμηση κόστους για τους πελάτες. Η πλατφόρμα SaaS της Next Gate Tech δημιουργεί...

Γωνιά συνεργατών 10 Ιουλίου, 2023

Γωνιά συνεργατών: Manaos και Clarity AI υποστηρίζουν από άκρη σε άκρη την υποβολή κανονιστικών εκθέσεων, την ανάλυση χαρτοφυλακίου και τις επενδύσεις αντίκτυπου

Η Manaos είναι μια πλατφόρμα επενδυτικών υπηρεσιών που στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στους επενδυτές και τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να εκπληρώνουν πολυάριθμες περιπτώσεις χρήσης, όπως η επισκόπηση χαρτοφυλακίου, η αναζήτηση δεδομένων ESG και η υποβολή εκθέσεων ESG με βέλτιστη ευελιξία, ταχύτητα και επεκτασιμότητα. Μέρος...

Ζητήστε μια επίδειξη