Risicomodules

Consensus industrie ESG-risico

Maakt aanpassing van inzichten of methoden en vergelijking met internationaal erkende benchmarks mogelijk

ESG-impact

Controverses bij bedrijven

Voert een negatieve screening van beleggingsportefeuilles uit en wijst bedrijven aan waarmee in zee moet worden gegaan om de afstemming op mondiale normen te verbeteren.

Hoogtepunten van de impact

Belichtingsschermen

Maakt screening mogelijk van beursgenoteerde bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten die mogelijk niet in overeenstemming zijn met de mandaten van klanten of belanghebbenden inzake waarden of overtuigingen.

Consensus industrie ESG-risico

Op wetenschap gebaseerde methodologieën voor risico's op basis van internationale normen (SASB) met de mogelijkheid om uw eigen opvattingen erin op te nemen.

  • Volledige granulariteit biedt transparantie om de onderliggende informatie van elke afzonderlijke score te begrijpen en toegang tot de ruwe gegevens voor elke metriek, wat vervolgens maatwerk op het meest granulaire niveau mogelijk maakt (d.w.z. met de ESG-module kunt u gemakkelijk de onderliggende gegevens bekijken en analyseren).
  • Portefeuilleanalyse met volledige zichtbaarheid van de onderliggende bedrijven en effecten
  • Methodologie waarover de sector het eens is , voor volledige transparantie inzake scores voor de beoordeling van ESG-gerelateerde financiële materialiteit

Controverses bij bedrijven

Volgen van meer dan 100.000 nieuwsartikelen per dag uit meer dan 30.000 bronnen om ervoor te zorgen dat u weet dat de bedrijven waarin u investeert niet verwikkeld zijn in een schandaal.

  • Onderhoud van uw portefeuille: Bewaak uw duurzaamheidsrisico's op bedrijfsniveau en krijg inzicht in de incidenten die elke controverse veroorzaken.
  • Uitgebreide marktscan voor onderwerpen: Elk controversieel onderwerp wordt behandeld; Clarity AI's classificatiesysteem bevat 39 onderwerpen die in het ESG-kader zijn opgenomen om ervoor te zorgen dat geen enkel conflict buiten beschouwing wordt gelaten.
  • Ernstbeoordeling: Door gebruik te maken van Clarity AI eigen algoritmen voor natuurlijke taalverwerking, krijgen controverses een ernstscore om u te helpen beoordelen hoe ernstig de controverse is met betrekking tot het bedrijf waarin u belegt.

Belichtingsschermen

Identificeer beursgenoteerde bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten zoals kolengestookte energieopwekking, productie van controversiële wapens, deelname aan gokproducten, of bedrijven die in strijd zijn met mandaten voor het screenen van religieuze overtuigingen.

  • Grootste dekking: Clarity AI biedt een granulaire classificatie van blootstellingen verdeeld in 19 onderwerpen van hoog niveau en 50 subonderwerpen. Ons Exposure Screens-universum bestaat uit wereldwijde aandelenemittenten en omvat meer dan 40.000 bedrijven.
  • Blootstellingscategorieën en details: Niet alle niveaus van betrokkenheid van ondernemingen zijn even relevant. Op Clarity AI genereren wij twee afzonderlijke categorieën, zodat beleggers een onderscheid kunnen maken tussen directe en indirecte betrokkenheid van de onderneming in kwestie.
  • Volledige granulariteit: Clarity AI structureert onze blootstellingsgegevens in 5 buckets, die de minimale en maximale percentages van de bedrijfsinkomsten van het onderwerp vertegenwoordigen, waardoor beleggers de drempel van hun voorkeur kunnen bepalen.

Vragen over ons platform?

Vraag een demo aan