Product Updates - 16 december 2022

Verder dan SFDR Rapportage: Analyseer en benchmark uw ESG-prestaties

Clarity AI helpt bedrijven hun business intelligence uit te breiden met betrouwbare en vergelijkbare SFDR gegevens Uit een recent onderzoek van EY rond SFDR en EU Taxonomy blijkt dat 77% van de bedrijven marktleider wil worden op het gebied van ESG om de verschuiving in de voorkeuren van klanten op te vangen en te voorkomen dat ze achterop raken. Het onderzoek weerspiegelt de opvattingen van [......

Product Updates - 26 juli 2022 - Carlos Pérez, Carmen Boulet, Dominik Freidorfer

Transparante gegevens: Bedrijven kunnen ESG-scores begrijpen en ESG-gegevens gemakkelijk volgen en benchmarken met behulp van technologie.

Technologie inzetten voor duurzaamheidsrapportage en ESG-scores van bedrijven Bedrijven worden geconfronteerd met een toenemende behoefte om hun milieu- en sociale activiteiten te belichten en te meten. Investeerders, kredietverstrekkers en regelgevers voeren de druk op en eisen de openbaarmaking van gestructureerde en volledig transparante niet-financiële informatie. M...

Hiaten in de gegevens
Product Updates - 1 juli 2022 - Gerard Toledo

Diepe duik in SFDR: Bekijk berekeningen op effectenniveau, inclusief aandelen, vastrentende waarden en fondsen

Portefeuillerapportage via Principal Adverse Impacts analyse Toegang hebben tot een portefeuillerapport per Principal Adverse Impacts (PAI) en een PAI-analyse op bedrijfsniveau zijn zeer nuttige functies om te voldoen aan de huidige SFDR rapportageverplichtingen. Dit geeft u toegang tot de prestaties van de portefeuille als geheel ("By PAI" t...