Wat betekent de NFRD voor professionele beleggers?

Product Updates 28 oktober 2022

De EU-taxonomie vereist dat financiële marktdeelnemers niet-NFRD-ondernemingen in hun rapportage identificeren en uitsluiten.

De "Richtlijn Niet-financiële Rapportage (NFRD)"werd in het leven geroepen om meer transparantie te brengen in de sociale en milieuprestaties van grote ondernemingen. De richtlijn bevat specifieke criteria over welk soort ondernemingen niet-financiële informatie openbaar moeten maken en welke richtsnoeren zij moeten volgen.

Met name ondernemingen die onder een van deze twee categorieën vallen, vallen onder de NFRD:

  1. Grote beursgenoteerde bedrijven, banken of verzekeringsmaatschappijen, die;
    • balanstotaal dat hoger is dan 20 miljoen euro of
    • een omzet van meer dan 40 miljoen euro
  2. Een gemiddeld aantal werknemers van meer dan 500 tijdens het boekjaar

Het is belangrijk op te merken dat ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de NFRD vallen wanneer landen de richtlijn in hun nationale wetgeving omzetten niet verplicht zijn de taxonomiecijfers te rapporteren.

Welke gevolgen heeft de NFRD voor eigenaars en beheerders van activa?

Financiële ondernemingen (hier gemakshalve "vermogensbeheerders" genoemd) moeten uitsluiten alle niet-NFRD deelnemingen (of "ondernemingen") uitsluiten van hun informatieverschaffing op entiteitsniveau. Dit betekent dat vermogensbeheerders moeten nagaan welke onderneming onder het toepassingsgebied van de NFRD valt en deze moeten opnemen in hun berekeningen van de EU Taxonomy KPI's (op basis van inkomsten, kapitaaluitgaven en exploitatiekosten).

Hoe kunnen asset owners en asset managers NFRD oplossen?

Clarity AI heeft een robuuste NFRD-identificator ontwikkeld die aan de hand van de in de richtlijn gedefinieerde drempels nauwkeurig aangeeft welke onderneming onder het NFRD-toepassingsgebied valt. Klanten kunnen dan met één druk op de knop de afstemming van hun portefeuille op de EU Taxonomie herberekenen door alleen rekening te houden met NFRD-bedrijven.

Dankzij onze geavanceerde technologische capaciteiten bevindt Clarity AI zich in de beste positie om snel te reageren en zich aan te passen aan alle wijzigingen in de verordening of aanvullende richtsnoeren van de Europese Commissie. 

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze EU Taxonomy oplossing en om een demo aan te vragen.

 

Vul uw e-mailadres in om meer te lezen en voortdurend inzichten te ontvangen van Clarity AI.