MiFID II ontcijferd: Wat de nieuwe vereisten betekenen voor de toekomst van duurzaam beleggen

Naleving van regelgeving 29 september 2022

En hoe navigeert u door de complexiteit van de MiFID II-regelgeving?

De vraag naar en de verfijning van duurzame beleggingsaanbiedingen blijven toenemen. De nieuwe toevoeging aan MiFID II die sinds 2 augustus van toepassing is zal ingrijpende en verstrekkende gevolgen hebben voor de beleggingssector in het algemeen.

Hier zijn de hoogtepunten van een recent webinar gepresenteerd door Spear'swaarin deskundigen van het toonaangevende adviesbureau KPMGen de Zwitserse digitale bank Radicant en bekroond tech duurzaamheidsplatform Clarity AI bespreken wat de laatste ontwikkelingen betekenen voor beleggers, de vermogensbeheerders die hen bedienen - en de toekomst van het beleggingslandschap.

Nieuws over MiFID II: duurzaamheidsvereisten en uitdagingen bij de tenuitvoerlegging

"De MiFID II-wijzigingen komen vooral voort uit het EU-actieplan voor duurzame financiering, dat van start ging met SFDR. Met de nieuwe MiFID II-richtlijn voert de regelgever wijzigingen door in de geschiktheidstest en ook in de vereisten inzake productgovernance. Vermogensbeheerders en vermogensbeheerders moeten hun klanten vragen naar hun eventuele duurzaamheidsvoorkeuren. Met die informatie moeten zij het productaanbod aanpassen. Dit heeft grote gevolgen voor het vermogensbeheer en de adviesdiensten."

"Waarschijnlijk zijn de belangrijkste uitdagingen hier:

- De gegevens, waarbij Clarity AI veel probeert te helpen. De markt werkt hard om de informatie en de gegevens te verzamelen die nodig zijn om de producten in te delen volgens de duurzaamheidsvoorkeuren van hun klanten. Maar de waarheid is dat het gebrek aan gegevens de uitvoering van de nieuwe verordening belemmert.
- Klanten [eindbeleggers] zijn niet gewend om over deze duurzaamheidsfactoren te praten. Als je ze op een heel eenvoudige manier vraagt of ze rekening willen houden met duurzame factoren zullen ze ja zeggen, maar zo eenvoudig is het niet. De verordening vraagt je onderscheid te maken tussen taxonomische afstemming, SFDR, duurzame producten... en dat is niet eenvoudig te begrijpen.
- De onzekerheid rond de eisen van de regelgevingscriteria."

"Onze klanten hebben hun geschiktheidstests ingevoerd of aangepast in de wetenschap dat ze die de komende maanden opnieuw zullen moeten aanpassen.

Wat betekent de nieuwe MiFID II voor de toekomst van duurzaam beleggen?

"Duurzaam beleggen is meer dan ESG-integratie, het gaat ook over waarden en voorkeuren van beleggers, over de keuze om niet aan bepaalde sectoren te worden blootgesteld vanwege iemands persoonlijke waarden en het gaat ook over impact, over hoe bedrijven de buitenwereld beïnvloeden. Het gaat verder dan hoe duurzaamheid de ondernemingswaarde van geïnvesteerde bedrijven gaat beïnvloeden."

"MiFID II is potentieel een van de grootste vereenvoudigingen van de duurzame beleggingssector, maar ook een ingewikkeld proces als het gaat om de implementatie. Een ding is het beoordelen van de voorkeuren van beleggers en een ander ding is het verbinden met het regelgevingskader en het naadloos maken van de klantervaring zonder je producten verkeerd voor te stellen en te verkopen."

"Studies tonen aan dat als klanten wordt gevraagd of ze duurzaamheidsvoorkeuren willen inbouwen, de meesten ja zullen zeggen. Ik denk dat de groei de komende jaren enorm zal zijn door de nieuwe MiFID II."

Het gaat niet alleen om het voldoen aan wettelijke eisen, maar ook om de klantervaring

"De complexiteit en de onzekerheid van de nieuwe MiFID II-vereisten creëren veel werveling voor interne organisaties om effectieve beslissingen te nemen: welke aanbieders gaan ze gebruiken, welke gegevens gaan ze gebruiken, wat is het absolute minimum om dit voor elkaar te krijgen... Er is hier dus zeker sprake van urgentie."

"Als we naar het voorbeeld van de VS kijken, hebben de winnaars in deze ruimte wat wij noemen de best interest regeling geïmplementeerd op een manier die hyper gericht is op de klantervaring, en niet alleen maar een vinkje achter de schermen. Ze hebben dus eigenlijk een regelgevende richting in de vraag genomen en het omgezet in een toegevoegde waarde voor hen, en alles gecentreerd rond de klantervaring."

"Mensen verwachten personalisering en verfijning. Zelfs buiten die vermogende ervaring; personalisering is iets wat we in alle sectoren zien. Er wordt verwacht dat klanten en adviseurs dezelfde presonale ervaring willen voor hun financiële dienstverlening, die nu ook de duurzaamheidsdimensie omvat."

Lessen uit de EU-verordeningen

Pilar Galán, KPMG: "Het is heel belangrijk om de rechtszekerheid te garanderen om alle wettelijke vereisten te implementeren met duidelijke richtlijnen over wat de verschillende concepten betekenen. Dit kan voorkomen wat er in Europa gebeurt, met verschillen tussen jurisdicties en hun interpretatie van wat duurzaam is en wat niet, en hoe sommige producten moeten worden gecatalogiseerd in termen van de methodologie."

Jan Poser, Radicant: "De EU-verordening was een van de snelste stukken regelgeving die in werking traden en echt tot bloei kwamen. Dit is misschien waar een deel van de kritiek vandaan komt: dat het heel snel ging, dat ze het als een bom op de markt gooiden en vervolgens afwachtten hoe de markt zich gedroeg. En pas daarna zie je de verduidelijkingen en de rechtszekerheid die Pilar noemde."

Lydia Pinnell, Clarity AI: "Europa helpt kaders te ontwikkelen en loopt absoluut voorop wat duurzaamheid betreft. Aan de andere kant denk ik dat Europa nog iets kan leren van de ervaring van de klant en dat het dat moet uitbreiden naar een meer waardegerichte aanpak."

Clarity AIaanpak van MiFID II

Rodolphe Bocquet, Clarity AI: "Wij hebben een zeer ambitieuze aanpak ontwikkeld op basis van technologie en AI, om ervoor te zorgen dat onze gegevens betrouwbaar zijn, zelfs de gerapporteerde gegevens, en dat is breed. We bieden ook volledige transparantie, een belangrijk onderdeel voor de regelgeving. Maar data is één ding, maar data is niet genoeg. Je hebt ook capaciteiten nodig, dus tools waarmee je deze data op een zinvolle manier kunt gebruiken."

Lydia Pinnell, Clarity AI: "Bij Clarity AI hebben we voor een conservatieve aanpak gekozen om ervoor te zorgen dat we alles kunnen bieden, zodat een onderneming, een bedrijf of een vermogensbeheerorganisatie op elk moment kan beslissen wat ze nodig hebben en kan evolueren naarmate de regelgeving evolueert."
"Je wilt echt samenwerken met iemand die elk regelgevingskader aanpakt dat in MiFID II wordt genoemd. Want als je een klant hebt of een bepaald kader echt op stoom komt en je hebt niet de interne mogelijkheden om op basis van dat kader te classificeren, dan is je universum ineens beperkt."

Maar... Is er echt flexibiliteit?

Pilar Galán, KPMG: "De toezichthouder heeft flexibiliteit gelaten ten aanzien van de definitie van duurzame belegging en de exacte vragen van de geschiktheidstest voor duurzaamheid. Het kan zijn dat ze uiteindelijk een standaard of een sjabloon geven, maar ik denk het niet, dat is in het verleden niet de aanpak geweest voor de geschiktheidstest."

Jan Poser, Radicant: "Ik denk dat het echt belangrijk is om wat flexibiliteit te hebben wanneer je met klanten praat of je diensten presenteert. Soms wil je het op een meer emotionele manier presenteren of soms op een meer technische manier. Laten we zien waar het heen gaat, maar ik denk niet dat ze op korte termijn een gestandaardiseerde test gaan invoeren."

Lydia Pinnell, Clarity AI: "Het gaat niet alleen om de flexibiliteit van de gegevens en de frameworks, maar ook om de flexibiliteit van hoe je de oplossing implementeert die het beste werkt voor jouw organisatie. Op Clarity AI bieden we meerdere opties: van meer eenvoudige classificeerders, die alle genoemde onderliggende frameworks gebruiken, tot meer aangepaste, volledige doorkijkjes van gegevens, zodat je veel robuustere vragenlijsten kunt maken en die kunt doortrekken in interne platforms enz."

En wat nu? Advies van de experts

Pilar Galán, KPMG: "Stop niet bij compliance. De verordening biedt ook een grote kans om een strategische aanpak te hanteren om ESG echt te implementeren en te verankeren in de bedrijven."

Jan Poser, Radicant: "Duurzaamheid is een reis dus begin die reis gewoon: je hoeft niet meteen tot het einde te gaan, maar ga aan de slag want je mag een ja verwachten als je je klanten vraagt naar duurzaamheidsvoorkeuren. En vergeet daarbij niet dat je uiteindelijk met klanten praat, dus probeer makkelijke vragen te vinden en geen bureaucratische."

Rodolphe Bocquet, Clarity AI: "De keuze van uw leverancier van duurzaamheidsgegevens wordt heel strategisch, want u gaat duurzaamheidsgegevens op vele manieren gebruiken, en u zult zich niet achter uw leverancier van gegevens kunnen verschuilen wanneer u door de regelgever wordt uitgedaagd. Die relatie met die leverancier van duurzaamheidsgegevens moet dus een relatie van vertrouwen zijn en een diepgaand begrip van wat je levert met voldoende transparantie."

Lydia Pinnell, Clarity AI: "Wees daar waar de puck beweegt, dus handel snel want de regelgeving is nu, maar denk aan de toekomst en werk samen met iemand die de evolutie van dit onderwerp kan configureren."

Bekijk de volledige webinar hier

Vul uw e-mailadres in om meer te lezen en voortdurend inzichten te ontvangen van Clarity AI.