Diepe duik in SFDR: Bekijk berekeningen op effectenniveau, inclusief aandelen, vastrentende waarden en fondsen

Productupdates 1 juli 2022 Gerard Toledo

Verslaglegging over de portefeuille door analyse van de belangrijkste nadelige effecten

Toegang tot een portefeuillerapport op basis van Principal Adverse Impacts (PAI's) en een PAI-analyse op bedrijfsniveau zijn zeer nuttige functies om te voldoen aan de huidige rapportage-eisen van SFDR . Dit geeft u toegang tot de prestaties van de portefeuille als geheel ("By PAI" tabel) of tot een enkele analyse op organisatieniveau ("Custom by Org" tabel), of dat nu een bedrijf of een land is.

U kunt nu echter complexere portefeuilles, bestaande uit verschillende soorten effecten, analyseren via een weergave op effectenniveau. Zo kunt u de prestaties van een bepaald effect toetsen aan een specifieke PAI. 

Laten we als voorbeeld een portefeuille nemen die bestaat uit drie fondsen, met elk 50 organisaties. Met de tabel "Custom by Org" ziet u alle organisaties uitgevouwen, met elke individuele score op organisatieniveau. Vanaf nu kunt u zien hoe elk effect presteert. Met andere woorden, hoe elk fonds presteert ten opzichte van elke PAI.

Dit is mogelijk dankzij de nieuwe functie "Custom by Security"-tabel, beschikbaar in onze oplossing SFDR , waarmee u uw aandelen-, vastrentende en fondsactiva afzonderlijk kunt analyseren. Dit resulteert in een beter geïnformeerd besluitvormingsproces voor portefeuilleconstructie, dankzij nog transparantere en meer gedetailleerde gegevens.

Vul uw e-mailadres in om meer te lezen en voortdurend inzichten te ontvangen van Clarity AI.