Raden van bestuur wereldwijd zijn nog steeds sterk gericht op een hoog percentage mannelijke leden

Gendergelijkheid 7 juni 2022 Andrés Olivares, Henry (Chun-Yu) Lin

Gegevens uit ESG-rapportagetool tonen ernstig gebrek aan genderdiversiteit in ondernemingsbesturen

In de bedrijfswereld van beursgenoteerde ondernemingen hebben raden van bestuur traditioneel een veel hoger percentage mannelijke dan vrouwelijke leden.

De afgelopen decennia is er steeds meer aandacht gekomen voor een betere genderdiversiteit in de raden van bestuur. Uit onze gegevens blijkt echter dat er op dit gebied nog meer werk aan de winkel is. Wereldwijd heeft meer dan 17% van de raden van bestuur nog steeds geen vrouwelijke leden, en slechts 4,1% bestaat uit 50% of meer vrouwen. 

 

De percentages die op deze onevenwichtige situatie wijzen, gelden zowel voor de ontwikkelde als voor de opkomende markten. In meer dan een kwart van de raden van bestuur in opkomende markten zitten geen vrouwen, en meer dan 75% heeft minder dan 25% vrouwelijke leden.

Vul uw e-mailadres in om meer te lezen en voortdurend inzichten te ontvangen van Clarity AI.