2023 Davos Preview: Een weg naar actie

Market Insights 11 januari 2023 Austin Ritzel

Op 16 januari strijken opnieuw meer dan 2 500 leiders van de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld neer in het kleine Alpenresort Davos, Zwitserland, om de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum bij te wonen. Davos is lange tijd het doelwit geweest van scherpe kritiek van critici. Het was in deze smeltkroes van kritiek dat de "Davos Man" werd gesmeed. De Davos-man, een neologisme dat wordt toegeschreven aan de politicoloog Samuel P. Huntington, kan worden gedefinieerd als een afstandelijke, geïsoleerde, transnationale elite die, terwijl de wereld brandt, liever over de slang praat dan hem oppakt. De laatste jaren heeft de "Davos-man" echter een ingrijpende hervorming ondergaan.

Hoewel Davos een van de meest exclusieve evenementen van het jaar blijft, is het recentelijk veranderd in een conferentie met steeds meer inclusieve thema's. Recente conferenties gingen over gendergelijkheid, de uitdagingen van ontwikkelingslanden, wereldwijde armoede, sociale rechtvaardigheid en natuurlijk klimaatverandering. Hoewel Davos vroeger bijna uitsluitend een colloquium was, is het nu veel meer een initiatiefrijke conferentie. Uit recente bijeenkomsten is een groot aantal belangrijke acties en initiatieven voortgekomen, waaronder de lancering van Waardevol 500, een wereldwijd bedrijfscollectief dat werkt aan inclusie voor de wereldbevolking met een handicap; een Digitaal DBI-initiatief dat zich richt op het katalyseren van grensoverschrijdende investeringen in de digitale economie in ontwikkelingslanden; het Initiatief Gegevens voor een gemeenschappelijk doel gericht op het vergroten van de maatschappelijke waarde van gegevens; het De vaardigheidskloof dichten project dat onderwijs en opleiding opnieuw wil vormgeven; en De toezegging van Pfizer om alle huidige en toekomstige gepatenteerde medicijnen zonder winstoogmerk te verstrekken aan 45 landen met een laag inkomen.

De tafel is zeker gedekt voor de voortzetting van de transformatie van Davos Man. Het thema van dit jaar, "Samenwerking in een gefragmenteerde wereld", en de vijf subthema's ervan bieden een vruchtbare bodem voor collectieve actie. In elk van de subthema's liggen enkele van de grootste uitdagingen besloten waarmee de samenleving vandaag wordt geconfronteerd: de energie- en voedselcrisis, macro-economische problemen, het tempo van de technologische doorbraken die de wereld veranderen, sociale risico's en geopolitieke gevaren:

  1. De huidige energie- en voedselcrisis aanpakken in het kader van een nieuw systeem voor energie, klimaat en natuur
  2. De huidige economie met hoge inflatie, lage groei en hoge schuldenlast aanpakken in het kader van een nieuw systeem voor investeringen, handel en infrastructuur
  3. Aanpak van de huidige tegenwind in de industrie in het kader van een nieuw systeem voor het benutten van speerpunttechnologieën voor innovatie en veerkracht van de particuliere sector
  4. De huidige sociale kwetsbaarheden aanpakken in de context van een nieuw stelsel voor werk, vaardigheden en zorg
  5. Aanpak van de huidige geopolitieke risico's in het kader van een nieuw systeem voor dialoog en samenwerking in een multipolaire wereld

Gezien de focus van Davos op financiën en bedrijven (waarschijnlijk zal meer dan de helft van de deelnemers afkomstig zijn uit het bedrijfsleven), kunnen we verwachten dat de deelnemers zich zullen concentreren op de rol van het particuliere bedrijfsleven bij de aanpak van deze crises. Het overwinnen van de uitdagingen die in elk van de vijf subthema's besloten liggen, vereist immers publiek-private samenwerking. In combinatie met de recente actiegerichtheid van Davos is het redelijk te verwachten dat er een aantal verbintenissen en collectieven van bedrijven zullen ontstaan om de problemen van dit jaar aan te pakken.

Maar degenen die Davos in het verleden bekritiseerden vanwege lege praatjes, zullen dat blijven doen als ook de initiatieven en collectieven inhoudsloos zijn. De aankondiging van verbintenissen en initiatieven is slechts de eerste stap in de "toeleveringsketen van de vooruitgang". De kracht en het succes van de programma's en verbintenissen die uit Davos voortkomen, hangen af van een tussenliggende, moeilijkere stap: het meten van de vooruitgang en het verantwoorden van de maatschappelijke waarde van de resultaten. Het gebrek aan meetprocessen en onpartijdige gegevens behoort inderdaad tot de grootste knelpunten bij de uitvoering en belichting van corporate stewardship. Belanghebbenden zijn machteloos om verandering teweeg te brengen als zij geen inzicht hebben.

Als toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheidstechnologie speelt Clarity AI een sleutelrol in deze keten van vooruitgang. Onze op AI gebaseerde ESG-, Regulatory-, Impact- en Climate-oplossingen bieden de beste gegevens in hun klasse om marktdeelnemers de kennis te geven om meer verantwoorde beslissingen te nemen. Wij geloven dat om de uitdagingen waarmee de samenleving worstelt te overwinnen, bedrijven en hun stakeholders een soortgelijke inzet voor meting en innovatie moeten aannemen.

Onze banden met Davos 2023 houden daar niet op. Aangezien Clarity AI zelf een bedrijf is met grensverleggende technologie (kunstmatige intelligentie) als kern, die we gebruiken om investeerders, particuliere ondernemingen en consumenten te helpen de uitdagingen die in de subthema's van Davos 2023 worden beschreven aan te pakken en zich erop voor te bereiden, zijn we een directe stakeholder van de agenda van dit jaar en een belangrijke facilitator van vooruitgang. Bovendien zal onze CEO en oprichter, Rebeca Minguela, die een voormalig World Economic Forum Young Global Leader is, de conferentie van dit jaar bijwonen.

Zoals de titel van het hoofdthema verraadt, lijkt het moeilijker dan ooit om samenwerking te bevorderen. Nu we geconfronteerd worden met een ontmoedigende samenloop van crises is samenwerking echter nog nooit zo belangrijk geweest. We zouden er daarom allemaal bij gebaat zijn als de trend van Davos naar actie zou aanhouden en we zullen de resultaten van dit jaar nauwlettend in de gaten houden. Ondertussen zal Clarity AI de vooruitgang waarnaar de wereld streeft blijven faciliteren door middel van toonaangevende innovatie en technologiegedreven inzichten.

U kunt meer informatie over Davos 2023 hier en volg Clarity AI op LinkedIn om onze live updates van Davos te zien. Als u Davos bijwoont en in contact wilt komen met onze delegatie ter plaatse, neem dan contact op met casey.gobeil@clarity.ai.

Vul uw e-mailadres in om meer te lezen en voortdurend inzichten te ontvangen van Clarity AI.