Regelgeving - 24 maart 2023 - Tom Willman, Claudia Goetz

Regulering van duurzame financiering in de VS: Demystificatie van de belangrijkste regelwijzigingen van de SEC

Verkenning van de voorstellen van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission inzake duurzaamheid Inleiding: De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) bevestigde onlangs de verwachte data voor drie voorgestelde regels die bedoeld zijn om de aanpak van ESG-praktijken te standaardiseren, transparantie te bevorderen en greenwashing in de beleggingssector te voorkomen. T...

Klimaat - 22 maart 2023 - Lucía Vega-Penichet

Inzicht in de impact van water: Waterverbruik versus wateronttrekking

Identificeren waar investeerders zich op moeten richten om een holistisch beeld te krijgen van de impact van water In het kader van Wereldwaterdag wilde Clarity AI de meest voorkomende watergerelateerde meetgegevens analyseren, in het bijzonder de meetgegevens die de vooruitgang en verbeteringen in de richting van onze waterdoelstellingen bijhouden. Watercijfers definiëren Er zijn twee belangrijke watercijfers die w...

Gendergelijkheid - 8 maart 2023

Genderdiversiteit in de raad van bestuur en de loonkloof tussen mannen en vrouwen in bedrijven

Internationale Vrouwendag is een wereldwijde dag waarop de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen worden gevierd. De dag markeert ook een oproep tot actie om de gelijkheid van vrouwen aan te pakken. Ter gelegenheid van IWD voerde Clarity AI een analyse uit om na te gaan of organisaties met een grotere vrouwelijke bestuursvertegenwoordiging ook...

Regelgeving - 3 maart 2023 - Oscar Gomez en Luis Angolotti

Zijn groene obligaties afgestemd op de EU-taxonomie?

Na analyse van de afstemming op de EU Taxonomie van meer dan 17.000 groene obligaties hebben we vastgesteld dat 22% van de markt voor groene bedrijfsobligaties is afgestemd op de EU Taxonomie, voornamelijk van obligaties die projecten voor hernieuwbare energie financieren. De meeste groene obligaties hebben meerdere toepassingen van de opbrengsten, wat het moeilijk maakt om de afstemming op de EU Taxon te beoordelen...

AI, Klimaat, Webinars - 24 februari 2023 - Jean Charles Prabonneau, Grace Brennan, Stephan Freelink (Finner)

Webinar: Hoe kan geavanceerde technologie helpen om Scope 3-gegevens te vinden?

Omdat Scope 3-emissies buiten de directe controle van een bedrijf vallen, is het moeilijker om toegang te krijgen tot volledige en betrouwbare gegevens. De boekhouding van deze koolstofemissies is echter van het grootste belang voor de bestrijding van de klimaatverandering. In dit webinar kijken experts van Clarity AI en Finner naar de hiaten en vragen die nog steeds bestaan over hoe Scope 3 ...

Regelgeving - 30 januari 2023 - Renato Coelho, Ani Widham

Slechts 14% van de artikel 9-fondsen met een EU-Taxonomiedoelstelling rapporteert over de aanpassing aan de EU-Taxonomie.

Clarity AI EET's beoordeeld van 356 artikel 9-fondsen die sinds oktober 2022 periodieke rapportagegegevens in hun EET's hebben verstrekt. Van die fondsen melden 57 dat zij een EU Taxonomy Alignment-doelstelling hebben die groter is dan 0, maar slechts 14% meldt daadwerkelijk wat hun EU Taxonomy Alignment-waarde is. 86% van de fondsen [...]

Naleving van regelgeving, Webinars - 19 januari 2023 - James Alexander (UKSIF), Chris Dodwell (Impax AM), Thomas Willman en Johanna Conil-Lacoste (Clarity AI)

SDR: Hoe kan het VK een doeltreffend regelgevingskader tot stand brengen?

Het VK heeft een unieke kans om een robuust regelgevingskader op te bouwen, in het licht van de SFDR die al in de EU is ingevoerd. Deskundigen van UKSIF, Impax AM en Clarity AI bespreken de marktverwachtingen over de Sustainability Disclosure Requirements (SDR) en hoe deze zich verhouden tot de huidige regelgeving voor duurzame financiering.

Regelgeving - 10 januari 2023 - Luis Angolotti

EU-taxonomie: hoe rapporteren over activiteiten met betrekking tot fossiele brandstoffen?

Kernenergie en fossiel gas maken nu deel uit van de EU-taxonomierapportage Op 1 januari 2023 zijn zes nieuwe activiteiten met betrekking tot kernenergie en fossiel gas officieel onderdeel geworden van de EU-taxonomie (1). Bedrijven die voor deze activiteiten in aanmerking komen, kunnen nu beweren dat zij in overeenstemming zijn met de milieudoelstellingen van de taxonomie als deze [&hel...

Gendergelijkheid - 16 december 2022 - Andres Olivares, Camila Mateo Volkart

Frankrijk leidt de EU op het gebied van genderdiversiteit in de raad van bestuur - Italië verkleint snel de kloof

In het bedrijfsleven hebben Raden van Bestuur traditioneel een veel hoger percentage mannelijke dan vrouwelijke leden. Uit onderzoek dat wij afgelopen zomer publiceerden, bleek dat wereldwijd nog steeds meer dan 17% van de raden van bestuur helemaal geen vrouwelijke leden heeft, en dat slechts 4,1% voor 50% of meer uit vrouwen bestaat. Dit najaar zal de [...]

Product Updates - 16 december 2022

Verder dan SFDR-rapportage: Analyseer en benchmark uw ESG-prestaties

Clarity AI helpt bedrijven hun business intelligence uit te breiden met betrouwbare en vergelijkbare SFDR-gegevens Uit een recent onderzoek van EY rond SFDR en EU Taxonomy blijkt dat 77% van de bedrijven marktleider wil worden op het gebied van ESG om de verschuiving in de voorkeuren van klanten op te vangen en te voorkomen dat ze achterop raken. Het onderzoek weerspiegelt de opvattingen van [......

Regelgeving - 12 december 2022 - Tom Willman

De Europese toezichthoudende autoriteit verduidelijkt verder de SFDR- en Taxonomy-verordening - maar er blijven nog belangrijke vragen over

De ESA publiceert "Vragen en antwoorden (Q&A) over de Gedelegeerde Verordening SFDR" De Europese Toezichthoudende Autoriteit (ESA's) heeft haar antwoord op de vragen van de Europese Commissie over SFDR vrijgegeven. De vragen en antwoorden (Q&A) over de gedelegeerde SFDR-verordening zijn relevant voor elke belegger die vooraan wil blijven...

Naleving van regelgeving, Webinars - 7 december 2022 - Tom Willman, Renato Coelho

Clarity AI Webinar: Hoe duurzaam zijn artikel 9-fondsen?

De Europese regelgevingsinstanties nemen het voortouw bij de wereldwijde overgang naar een duurzamere economie door middel van diverse onderling verbonden regelgevingsinitiatieven, die alle tot doel hebben de kapitaalstromen in de richting van duurzame investeringen te sturen. Centraal hierin staat de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Maar slaagt deze regelgeving? Clarity AI ...

Regelgeving - 7 december 2022 - Thomas Willman

Verder gaan dan de richtlijn niet-financiële rapportage (NFRD) en invoering van de richtlijn maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSRD)

De impact van de richtlijn duurzaamheidsverslaglegging voor bedrijven ontcijferen Het Europees Parlement heeft op 10 november de richtlijn duurzaamheidsverslaglegging voor bedrijven aangenomen. De CSRD is de Europese openbaarmakingsregeling voor niet-financiële ondernemingen en de richtlijn zal zowel de rapportageverplichtingen als de entiteiten die onder het toepassingsgebied vallen, uitbreiden...

Regelgeving - 1 december 2022 - Thomas Willman

Uitleg over het raadplegingsdocument van de FCA over de Britse vereisten inzake duurzame informatieverstrekking (SDR)

Wat is er nieuw in het raadplegingsdocument van de FCA en hoe verhoudt SDR zich tot de SFDR van de EU? De FCA heeft haar uitgestelde consultatiedocument (CP) over Sustainable Disclosure Requirements (SDR) gepubliceerd. SDR zal voorschrijven welke informatie verschillende duurzame fondsen in het Verenigd Koninkrijk moeten verstrekken en schetst drie labels voor verschillende soorten ...

Gegevensdekking, Whitepapers - 18 november 2022 - Patricia Pina, Ron Potok, Ignacio Tamarit, Bruna Correa

Hoe geavanceerde technologie de betrouwbaarheid van gegevens kan verhogen

Duurzaamheidsgegevens Volgens de Wereldbank zijn er ergens tussen de 40-45.000 beursgenoteerde bedrijven in de wereld, en hun directe emissies (Scope 1) zijn goed voor 20-25% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Slechts ongeveer 17% van deze beursgenoteerde bedrijven rapporteren hun directe emissies - dat zijn slechts 6.500 bedrijven die ...

Regelgeving - 11 november 2022 - Oscar Gomez Fontana, Luis Angolotti

EU Taxonomy Reporting: Eerste tekenen dat Europese nutsbedrijven groener worden

De huidige trend ziet er veelbelovend uit, maar slechts 25% van de nutsbedrijven in de EU rapporteert enige aanpassing In ons vorige artikel over de EU Taxonomie hebben we belicht welke landen en sectoren de leiders en de achterblijvers waren bij de rapportage van de indicatoren van de EU Taxonomie. In dit artikel richten we onze aandacht op de feitelijke [...]

Regelgeving - 19 oktober 2022 - Oscar Gomez Fontana, Luis Angolotti, Patricia Pina

EU Taxonomy Reporting: De leiders en de achterblijvers

Op 1 januari 2022 is de EU Taxonomy in werking getreden, waardoor ondernemingen onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) verplicht zijn om in de loop van 2022 het percentage van hun activiteiten bekend te maken dat in aanmerking komt voor de EU Taxonomy onder de doelstellingen mitigatie van klimaatverandering of aanpassing aan klimaatverandering. De verordening beoogt...

Exclusief
Regelgeving - 19 oktober 2022 - Oscar Gomez Fontana, Luis Angolotti, Patricia Pina

EU Taxonomy Reporting: De leiders en de achterblijvers

Op 1 januari 2022 is de EU Taxonomy in werking getreden, waardoor ondernemingen onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) verplicht zijn om in de loop van 2022 het percentage van hun activiteiten bekend te maken dat in aanmerking komt voor de EU Taxonomy onder de doelstellingen mitigatie van klimaatverandering of aanpassing aan klimaatverandering. De verordening beoogt...

Klimaat, Consumenten - 19 september 2022 - Rebeca Minguela, CEO en oprichter, Clarity AI

Patagonia kan de planeet niet redden. Fast-fashion - en jij - kan het wel

Deze week kondigde Yvon Chouinard - de voorzitter van Patagonia - aan dat hij het hele bedrijf, ter waarde van 3 miljard dollar, zal doneren aan de strijd tegen klimaatverandering. Sociale netwerken stonden in brand om het nieuws te delen en Chouinard te steunen - CEO's, fotomodellen en miljoenen consumenten. Simpel gezegd, het verhaal ging viraal. Een ander viraal verhaal van...

Regelgeving - 11 augustus 2022

EU Taxonomie: Betrouwbare, nauwkeurige gegevens verkrijgen via technologie

Gebruik van natuurlijke taalverwerking voor verbeterde EU-taxonomieoplossingen Als gemeenschappelijk classificatiesysteem voor duurzame economische activiteiten is de EU-taxonomie een pionier op dit gebied en zal zij een belangrijke rol spelen bij het bereiken van de emissiereductie- en mitigatiedoelstellingen van de Green Deal van de Europese Unie. Het definieert welke economische activiteiten...

Beperkte gegevens
Regelgeving - 5 augustus 2022 - Luis Angolotti en Serhat Öngen

De gegevenshiërarchie van de EU Taxonomie: Decodering van gerapporteerde, gelijkwaardige en geschatte gegevens

Hoe Clarity AI's EU Taxonomy oplossing u kan helpen onderscheid te maken tussen datatypes De EU Taxonomy en SFDR verordeningen creëren samen regels voor hoe financiële marktpartijen (voornamelijk vermogensbeheerders) duurzaamheidsgerelateerde informatie openbaar moeten maken. Zo moeten vermogensbeheerders die financiële producten aanbieden die milieuvriendelijk...

AI, Data dekking, Technologie - 3 augustus 2022

Ondoorzichtige ESG-ratings zijn niet langer bevredigend voor beleggers, regelgevers en bedrijfsleiders.

Onafhankelijk onderzoeksbureau brengt rapport uit over ESG-beoordelingsoplossingen In een recent rapport, The Forrester New Wave™: ESG Ratings, Data, And Analytics, Q3 2022, schetst het onafhankelijke onderzoeksbureau dat "Ondoorzichtige ESG-ratings beleggers, regelgevers en bedrijfsleiders niet langer tevreden stellen." Toch, "Tegelijkertijd, leiden ...

AI, Data dekking, Technologie - 3 augustus 2022

La falta de transparencia en las calificaciones ASG ya no convence a inversores, reguladores ni grandes empresarios

Consultora independiente publiceert informe sobre soluciones de calificaciones ASG In zijn informe "The Forrester New Wave™: ESG Ratings, Data, And Analytics, Q3 2022", destaca la consultora independiente Forrester dat "la falta de transparencia en las calificaciones ASG ya no convence a inversores, reguladores ni grandes empresari...

Klimaat, Consumenten - 3 augustus 2022

Duurzaam winkelen: De bijdrage van de consument aan de beperking van de klimaatverandering

Hoe transparante duurzaamheidsrapportage consumenten mondiger kan maken Met een verwachte 20% van de totale detailhandelsverkoop die in 2022 online zal plaatsvinden, zal de e-commercemarkt in 2022 5,5 biljoen dollar bereiken en verder groeien tot 7,4 biljoen dollar in 2025, wat neerkomt op ongeveer 24% van alle detailhandelsverkopen. Als we die biljoenen aan e-commerce in perspectief plaatsen...

Gegevens Dekking - 29 juli 2022 - Clarity AI en eFront® Insight

Kwantitatieve gegevens, gestandaardiseerde kaders en waardecreatie voor impact

Een samenwerking tussen Clarity AI, het bekroonde technologiebedrijf voor duurzaamheid, en eFront, het grootste platform voor alternatief beleggingsbeheer, om mogelijkheden voor duurzaamheidsrapportage naar de wereldwijde particuliere markten te brengen. In een tijdperk waarin klimaatrisico een beleggingsrisico is, hoe weet je dan wat vooruitgang of achteruitgang is? Wat is de verwachting ...

Product Updates - 26 juli 2022 - Carlos Pérez, Carmen Boulet, Dominik Freidorfer

Transparante gegevens: Bedrijven kunnen ESG-scores begrijpen en ESG-gegevens gemakkelijk volgen en benchmarken met behulp van technologie.

Technologie inzetten voor duurzaamheidsrapportage en ESG-scores van bedrijven Bedrijven worden geconfronteerd met een toenemende behoefte om hun milieu- en sociale activiteiten te belichten en te meten. Investeerders, kredietverstrekkers en regelgevers voeren de druk op en eisen de openbaarmaking van gestructureerde en volledig transparante niet-financiële informatie. M...

Regelgeving - 14 juli 2022 - Clarity AI en ECOFACT AG

Veranderend tij? Van vrijwillige naar verplichte klimaatinformatie

Nieuwe op TCFD afgestemde normen voor duurzaamheidsrapportage in opkomst Vanaf maart van dit jaar hebben we een paar vruchtbare maanden achter de rug met betrekking tot de rapportage over klimaatcijfers. Om te beginnen heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) regelwijzigingen gepubliceerd die, als ze worden aangenomen, bedrijven die in de Verenigde Staten zijn genoteerd...

Hiaten in de gegevens
Product Updates - 1 juli 2022 - Gerard Toledo

Diepe duik in SFDR: Bekijk berekeningen op effectenniveau, inclusief aandelen, vastrentende waarden en fondsen

Portefeuillerapportage via Principal Adverse Impacts analyse Toegang hebben tot een portefeuilleverslag per Principal Adverse Impacts (PAI) en een PAI-analyse op bedrijfsniveau zijn zeer nuttige functies om te voldoen aan de huidige SFDR-rapportagevereisten. Dit geeft u toegang tot de prestaties van de portefeuille als geheel ("By PAI" t...

Informatica
Regelgeving - 16 juni 2022 - Serhat Öngen

EU-verordening duurzame financiering: Wat zijn productinformatie?

De EU Taxonomy en SFDR regelgeving uit elkaar halen De EU Taxonomy en de Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR) zijn nauw met elkaar verweven regelgeving. Samen beïnvloeden zij verschillende belanghebbenden op verschillende manieren. Een daarvan zijn de deelnemers aan de financiële markten, of FMP's (d.w.z. beleggingsondernemingen, vermogensbeheerders, kredietinstellingen, enz. ....

Klimaat, Gegevensdekking, VN SDG's - 15 juni 2022 - Andrés Olivares, Henry (Chun-Yu) Lin

Verzuring van de oceaan wordt geleid door 3 sectoren

Milieu-impactanalyse: Het identificeren van sectoren die de meeste schade aan onze oceanen toebrengen De maand juni bevat Wereld Oceaandag, en ter erkenning daarvan heeft Clarity AI de impact op onze oceanen geanalyseerd die verschillende sectoren hebben, met behulp van een belangrijke metriek rond oceaanverzuring die in het kader van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)...

Gendergelijkheid, Bestuur - 7 juni 2022 - Andrés Olivares, Henry (Chun-Yu) Lin

Raden van bestuur wereldwijd zijn nog steeds sterk gericht op een hoog percentage mannelijke leden

Gegevens uit ESG-rapportagetool tonen ernstig gebrek aan genderdiversiteit in raden van bestuur In de bedrijfswereld van beursgenoteerde bedrijven hebben raden van bestuur traditioneel een veel hoger percentage mannelijke leden versus vrouwelijke leden. De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor een betere genderdiversiteit in de raden van bestuur...

Klimaat - 7 juni 2022 - Andrés Olivares, Henry (Chun-Yu) Lin

DAC-programma's (Direct Air Capture) zijn slechts een (klein) deel van de oplossing voor koolstofemissies.

Koolstofafvangtechnologie zal niet voldoen aan de Amerikaanse milieudoelstelling Technologieën voor het rechtstreeks afvangen van CO2 uit de atmosfeer. De CO2 kan permanent worden opgeslagen in diepe geologische formaties (waardoor negatieve emissies of koolstofverwijdering worden bereikt) of het kan worden gebruikt, bijvoorbeeld in de voedselverwerking of gecombineerd met hybride...

Exclusief
Gendergelijkheid, Bestuur - 7 juni 2022 - Andrés Olivares, Henry (Chun-Yu) Lin

Raden van bestuur wereldwijd zijn nog steeds sterk gericht op een hoog percentage mannelijke leden

Gegevens uit ESG-rapportagetool tonen ernstig gebrek aan genderdiversiteit in raden van bestuur In de bedrijfswereld van beursgenoteerde bedrijven hebben raden van bestuur traditioneel een veel hoger percentage mannelijke leden versus vrouwelijke leden. De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor een betere genderdiversiteit in de raden van bestuur...

Klimaat - 29 april 2022 - Andrés Olivares, Henry (Chun-Yu) Lin

ESG-scores gebruiken om duurzaamheidsgerelateerde politieke beloften te evalueren

Clarity AIDe ESG Impact Score meet hoe de activiteiten van een bedrijf ons milieu en de samenleving beïnvloeden. De score van een onderneming wordt berekend door haar impact op de ecologische, sociale en bestuurlijke uitdagingen voor de samenleving samen te voegen en te vergelijken met de impact van alle andere ondernemingen in het Clarity AI -universum.

Exclusief
Klimaat - 29 april 2022 - Andrés Olivares, Henry (Chun-Yu) Lin

ESG-scores gebruiken om duurzaamheidsgerelateerde politieke beloften te evalueren

Clarity AIDe ESG Impact Score meet hoe de activiteiten van een bedrijf ons milieu en de samenleving beïnvloeden. De score van een onderneming wordt berekend door haar impact op de ecologische, sociale en bestuurlijke uitdagingen voor de samenleving samen te voegen en te vergelijken met de impact van alle andere ondernemingen in het Clarity AI -universum.

Klimaat - 22 april 2022 - Jean-Charles Prabonneau

Een geschatte 80% van de emissies wereldwijd worden geclassificeerd als Scope 3

Uit onderzoek blijkt dat de meeste bedrijven Scope 3 emissies momenteel niet opnemen in reductiedoelstellingen, een toekomstige vereiste voor naleving van de SFDR Scope 3 emissies blijken voor bedrijven veel moeilijker te verantwoorden dan Scopes 1 of 2, die beide onder hun directe controle staan. Het gebrek aan een gestandaardiseerde methodologie en de noodzaak [&...

Exclusief
Regelgeving - 11 april 2022 - Rodolphe Bocquet, Mikel Alvarez

Drie redenen waarom MiFID II een nieuw paradigma opent voor duurzaam beleggen

EU-regelgeving: De laatste uitbreiding van de MiFID II-richtlijn toegelicht Een uitbreiding van MiFID II is een van de belangrijkste onderdelen van de uitgebreide regelgevingsagenda van de Europese Commissie voor duurzame financiering, naast SFDR, EU Taxonomy en CSRD. Onder een groot aantal nieuwe MiFID II-vereisten is één belangrijke verandering - distributeurs en financiële...

Regelgeving - 7 april 2022 - Andres Olivares, Henry Lin en Camila Mateo Volkart.

Uitstoot van zwevende deeltjes is een probleem dat bedrijven van elke omvang moeten aanpakken

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen een belangrijke rol spelen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU-Taxonomie De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) grijpt Wereldgezondheidsdag aan om de nadruk te leggen op schone lucht. Bedrijven hebben een cruciale rol te spelen bij het terugdringen van de luchtverontreiniging. Het is begrijpelijk dat het vaak de grote bedrijven zijn die als [...]

Exclusief Groene fondsen
Naleving van regelgeving, Whitepapers - 17 maart 2022 - Patricia Pina, Rodolphe Bocquet, Carmen Boulet, Luis Angolotti, Javier Rodriguez

EU Taxonomie: Technologie gebruiken om de prestaties van "groene" fondsen te analyseren

In de huidige duurzame beleggingsmarkten is een groeiend aantal nieuwe financiële taxonomieën erop gericht te verduidelijken wat duurzaam is. Als gemeenschappelijk classificatiesysteem voor duurzame economische activiteiten is de EU-taxonomie een pionier op dit gebied en zal zij...

AI, Gegevensdekking, Naleving van regelgeving, Technologie - 7 februari 2022

Hoe kan AI de gaten vullen om volledig aan de SFDR te voldoen?

Onderzoek toont aan dat hiaten in de dekking van de SFDR-PAI's een van de grootste problemen zijn bij de naleving van de SFDR De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de Europese Unie kan een revolutie teweegbrengen in de duurzaamheidsrapportage en daarmee in de gegevens die bedrijven bijhouden om hun ESG-prestaties te meten. Het doel van de SFDR is de transparantie te verbeteren ...

AI, Gegevensdekking, Naleving van regelgeving, Technologie - 3 februari 2022

Duurzaam beleggen: Hoe datawetenschap de betrouwbaarheid van gerapporteerde gegevens kan verbeteren

Clarity AI standaardiseert ESG-gegevens om een betrouwbare database op te zetten vóór de invoering van de CSRD-rapportage Gegevens over duurzaamheidsprestaties staan nog in de kinderschoenen. Door de richtlijn inzake maatschappelijke verslaglegging (CSRD) zullen deze gegevens uiteindelijk deel uitmaken van de jaarverslagen van bedrijven met controle door derden. De CSRD...

AI, Gegevensdekking, Naleving van regelgeving, Technologie - 25 januari 2022

Natuurlijke taalverwerking (NLP) om SFDR-rapportage te verbeteren

SFDR Reporting Solution: Clarity AI's controversy scoring system provides consistent incident assessment De meeste oplossingen die op de markt beschikbaar zijn voor de analyse van het gedrag van bedrijven vertrouwen sterk op de handmatige beoordeling van nieuws of op sentiment analyse, wat leidt tot zwakke punten zoals subjectieve beoordeling, volume beperking, ...

Dekking van duurzaamheidsgegevens
AI, Gegevensdekking, Naleving van regelgeving, Technologie - 8 januari 2022

Hoe machinaal leren de dekking van duurzaamheidsgegevens kan uitbreiden

Schattingsmodellen gebruiken om duurzaamheidsrapportage te verbeteren Gebrek aan gegevensdekking is een belangrijke hindernis die kan worden overwonnen door het gebruik van machine learning. Momenteel rapporteert 80% van de beursgenoteerde ondernemingen niet de vereiste duurzaamheidsgegevens. Dat betekent dat, los van betrouwbaarheidsproblemen, slechts 20% van de beursgenoteerde bedrijven begrijpelijk rapporteren...

Klimaatverandering
ESG-impact - 25 augustus 2021

Impact investing als middel om klimaatverandering en vermogensongelijkheid aan te pakken

ESG-gegevens benadrukken de urgentie om impactanalyse op te nemen bij beleggingen Ondanks de aanzienlijke ontwikkeling van de regelgeving en de toename van de financiële stromen, zoals blijkt uit de groei van de activa, zijn veel van de kritieke ecologische en sociale uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, nog acuter geworden en zijn er systeemrisico's ontstaan. De meest...

Brug
ESG-impact - 24 augustus 2021

Kies een Impact Framework dat de kloof tussen theorie en praktijk overbrugt

Meten van ESG-impact met behulp van de World Benchmarking Alliance (WBA) en Clarity AI's Frameworks Veel beleggers kiezen ervoor om hun impactmetingen te beginnen met een evaluatie van de impact op bedrijfsniveau, maar dat schiet vaak tekort om de omvang van de impact te meten die waarschijnlijk door de onderneming wordt aangestuurd en beschouwt alle SDG's als gelijk. In het licht van deze phe...

Impact investing
ESG-impact - 22 augustus 2021

Impact investing is zeer aantrekkelijk, maar zijn beleggers klaar om het in hun portefeuille op te nemen?

Onderzoek toont aan dat de meeste beleggers nog niet klaar zijn om ESG-impact in hun beleggingsstrategie op te nemen Zoals we hebben besproken in ons artikel, Highlighting Consistency across Impact Investing Frameworks, hebben we vastgesteld dat intentionaliteit, additionaliteit en inclusiviteit de basis vormen voor een gezonde impactbeleggingsaanpak, maar het is van vitaal belang...