Meer dan 80% van de openbare bedrijven in het Midden-Oosten en Noord-Afrika maakt geen kwantitatieve duurzaamheidsgegevens bekend.

Persbericht 26 oktober 2022

Wereldwijd maakt slechts ongeveer 30% van de publieke ondernemingen ten minste één kwantitatieve duurzaamheidsmeting bekend.

26 oktober 2022 - New York City. Clarity AI, het toonaangevende wereldwijde technologieplatform voor duurzaamheid, heeft vandaag bekendgemaakt dat in een steekproef van 40.000 openbare ondernemingen ongeveer slechts 30% ten minste één kwantitatieve duurzaamheidsmeting rapporteert. Aangezien verdere vereisten onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU (SFDR ) over minder dan 70 dagen van kracht worden, kan het gebrek aan beschikbare gerapporteerde gegevens het gebruik van geschatte gegevens noodzakelijk maken om te voldoen aan de verwachting van de regelgever om openbaarmakingen op een "best effort" basis te verstrekken.

Het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) is de regio waar overheidsbedrijven het minst bekendmaken in vergelijking met Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific. Zoals hierboven vermeld, onderzocht Clarity AI 40.000 openbare bedrijven en beoordeelde hoeveel ervan minstens één kwantitatieve maatstaf bekendmaken. Het algemene openbaarheidsniveau is 30% (~11.000 openbare bedrijven rapporteren), met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Noord-Amerika is de koploper, terwijl MENA de achterblijver is voor bedrijven die ten minste één kwantitatieve maatstaf rapporteren. Clarity AI stelde de volgende niveaus van rapportage vast:

 • Noord-Amerika: 44% van de openbare bedrijven rapporteert
 • Europa: 40% van de openbare bedrijven rapporteert
 • APAC: 20% van de openbare bedrijven rapporteert
 • MENA: 11% van de openbare bedrijven rapporteert

Zelfs voor de twee meest gerapporteerde E- en S-gegevens in MENA - respectievelijk broeikasgasemissies scope 1 en scope 2 en het percentage werkende vrouwen - maken overheidsbedrijven in MENA zes keer minder bekend dan Europese overheidsbedrijven. Ongeveer 30% van de openbare bedrijven rapporteert over broeikasgasemissies scope 1 en scope 2 in Europa, terwijl slechts 5% dat doet in MENA. Wat het percentage werkende vrouwen betreft, rapporteert in Europa ongeveer 30% van de overheidsbedrijven deze gegevens, terwijl dat in MENA slechts 6% is.

MENA bedrijven rapporteren niet alleen minder vaak dan bedrijven in andere regio's, zij blijven ook achter op sommige gebieden. In tegenstelling tot Noord-Amerikaanse en Europese openbare bedrijven die gemiddeld 40% vrouwen in dienst hebben, hebben bedrijven in MENA slechts 30% vrouwen in dienst. En de kloof is groter in leidinggevende posities. Bijvoorbeeld, voor elke vrouw in een Raad van Bestuur in MENA vinden wij er drie in Europa.

MENA loopt echter niet achter op alle gebieden die verband houden met de S-pijler. In het personeelsverloop en de loonkloof tussen mannen en vrouwen (1) leiden MENA bedrijven tegenover Noord-Amerikaanse en Europese bedrijven:

 • Personeelsverloop: 
  • Noord-Amerika zit op 14%
  • Europa is op 14% 
  • MENA staat op 10%.
 • Gender Pay Gap: 
  • MENA betaalt vrouwen 90% van wat ze mannen betalen 
  • Noord-Amerika betaalt vrouwen 87% van wat ze mannen betalen
  • Europa betaalt vrouwen 83% van wat ze mannen betalen

Op milieugebied vinden wij een gelijkaardig patroon: Bedrijven in de MENA-regio presteren op sommige punten even goed als hun tegenhangers in Europa en Noord-Amerika (bv. energieverbruik) maar blijven op andere punten achter (bv. CO2 scope 1 en scope 2, afvalrecycling). 

"Openbare bedrijven wereldwijd hebben nog een lange weg te gaan in het rapporteren van zelfs de eenvoudigste duurzaamheidscijfers", zegt Patricia Pina, hoofd Productonderzoek en Innovatie bij Clarity AI. "Terwijl bedrijven tijd nodig hebben om uit te zoeken hoe en wat ze moeten rapporteren, kunnen geavanceerde technologie en expertise op het gebied van duurzaamheid helpen de hiaten op te vullen met machine learning schattings- en betrouwbaarheidsmodellen."

Media Contact
Edelman
clarityAI@edelmansmithfield.com


(1) We acknowledge that the sample size for both turnover and  pay gender gap in MENA is small (<60) and these conclusions should be interpreted with caution. Our sample could disproportionately contain the best performing companies in the region. However, this effect is likely to occur to some scale in all regions.

 

Vul uw e-mailadres in om meer te lezen en voortdurend inzichten te ontvangen van Clarity AI.