Impactmodules

VN SDG's Impact

Kwantificeert de impact van de producten, diensten en activiteiten van een bedrijf en gebruiktdoelstellingen en maatstaven die relevant zijn voor het bereiken van de SDG's van de VN.

Hoogtepunten van de impact

Hoogtepunten van de impact

Voegt het effect van een portefeuille samen en vergelijktde prestaties met benchmarks uit de sector en zet ze om in reële equivalenten.

ESG-impact

ESG-impact

kwantificeert het effect van de activiteiten en praktijken van een bedrijf op de wereld, en evalueertde meest relevante ESG-onderwerpen

Waarden Afstemming

De portefeuilles van uw klanten afstemmen op zaken die voor hen van belang zijn, in aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en ETF's.

Maak kennis met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG's)

Met onze SDG-impactscore kunt u de potentiële impact van een bedrijf op de SDG's van de VN kwantificeren, via hun producten, diensten en activiteiten.

Geen armoede
Nul honger
Goede gezondheid en welzijn
Kwaliteitsonderwijs
Gendergelijkheid
Schoon water en sanitaire voorzieningen
Betaalbare en schone energie
Fatsoenlijk werk en economische groei
Industrie, innovatie en infrastructuur
Verminderde ongelijkheden
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Klimaatactie
Leven onder water
Leven op het land
Vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen
Partnerschappen voor de doelstellingen

Voordelen van het gebruik van het SDG-kader van de VN

Biedt een gemeenschappelijke taal voor het meten van het effect

De SDG's van de VN helpen beleggers hun klanten duidelijk te maken hoe hun geld bijdraagt aan de bredere prioriteiten van de samenleving.

Opent grote economische mogelijkheden

De verwezenlijking van de SDG's van de VN biedt 12 biljoen dollar aan marktkansen, wat neerkomt op ongeveer 60% van de reële economie. Investeringen in de SDG's van de VN zullen leiden tot 2-3x economische groei in vergelijking met de afgelopen 10-15 jaar (Bron: BLK).

Verplaatst kapitaal naar projecten met een positief effect

UNCTAD schat dat de middelen voor investeringen in duurzame ontwikkeling inmiddels 1 ,2 tot 1,3 biljoen dollar bedragen. De SDG's van de VN zijn het voornaamste instrument voor deze overgang.

VN SDG's Impact

Ga gedetailleerd te werk: Kies uit 60 impactcijfers om uw bijdrage aan specifieke doelen en doelstellingen te meten en creëer aangepaste UN SDG-inzichten voor elke strategie en vergelijk met internationale benchmarks.

  • Maak gebruik van de grootste dekking van bedrijven en statistieken - tot 3 keer die van andere aanbieders
  • Toegang tot de enige resultaatgerichte effectbeoordeling die de SDG-resultaten van bedrijven van elke omvang kwantificeert en vergelijkt.
  • Zorgen voor een transparante, veelzijdige en onbevooroordeelde analyse en beoordeling van bedrijven en die gebruiken als input voor het aanpassen en aanpassen aan het eigen kader/de eigen kaders van een gebruiker

Hoogtepunten van de impact

Overzichtsrapport: Vergelijk de impact van de investeringen van uw klanten met tastbare, reële positieve of negatieve meetgegevens (bv. waterbesparing, besparing op CO2-uitstoot, toename van het energieverbruik).

Met het Impact Highlights-rapport kunnen we onze klanten op een begrijpelijke manier de Impact van hun portefeuilles laten zien."

Grote, in de VS gevestigde vermogensbeheergroep

ESG-impact

Onze volledig eigen, gekwantificeerde capaciteiten voor effectbeoordeling helpen u de maatschappelijke impact van uw investeringen te maximaliseren en tegelijkertijd het risico/rendement te optimaliseren.

  • Krijg een 360º beeld van de directe impact van een bedrijf: Bekijk de impact en scores over alle dimensies op dezelfde plaats, waardoor de belangrijkste waardeverhogende factoren duidelijk worden.
  • Vergelijk eenvoudig prestaties en impact: Evalueer hoe uw portefeuille scoort ten opzichte van collega's of vergelijk deze met indexen.
  • Bekijk granulaire en holistische impact naast elkaar: Analyseer de impact op verschillende niveaus (bijv. portefeuilleniveau of bedrijfsniveau, voor slechts één metriek of voor geaggregeerde scores op E-, S- en G-niveau).

Waarden Afstemming

De portefeuilles van uw klanten afstemmen op zaken die voor hen van belang zijn, in aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en ETF's.

  • Een portefeuille optimaliseren: Personaliseer voor persoonlijke waarden naast andere voorkeuren en geschiktheidsbeperkingen
  • Configureer duurzaamheidsgegevens: Gebruikersspecifieke mogelijkheden inschakelen in het hele bedrijf, de adviseur en de klant.
  • Pas een klantgericht 'belangrijkheidsniveau' toe: Weeg waarden in het hele traject tussen adviseur en klant, inclusief financiële planning, portefeuilleoptimalisatie, fondsenselectie en rapportage.

Vragen over ons platform?

Vraag een demo aan