Διακυβέρνηση - 12 Απριλίου 2023

Γιατί η ενσωμάτωση των μετρήσεων ESG στη διακυβέρνηση είναι απαραίτητη για τα διοικητικά συμβούλια

Τέσσερα βασικά οφέλη από τη χρήση δεδομένων ESG που θα οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη επιτυχία τους οργανισμούς Τα διοικητικά συμβούλια διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διακυβέρνηση μιας εταιρείας, καθώς είναι υπεύθυνα για την εποπτεία της ομάδας διαχείρισης και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας του οργανισμού. Ένας σημαντικός τομέας που τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να εξετάζουν σε θ...

Ισότητας Διακυβέρνηση 7 Ιουνίου 2022 Αντρές Ολιβάρες, Χένρι (Τσουν-Γιου) Λιν

Τα διοικητικά συμβούλια παγκοσμίως εξακολουθούν να κλίνουν σε μεγάλο βαθμό προς την ύπαρξη υψηλού ποσοστού ανδρών μελών

Τα στοιχεία από το εργαλείο αναφοράς ESG δείχνουν σοβαρή έλλειψη ποικιλομορφίας των φύλων στα εταιρικά συμβούλια Στον εταιρικό κόσμο των εισηγμένων εταιρειών, τα Διοικητικά Συμβούλια είχαν παραδοσιακά πολύ υψηλότερο ποσοστό ανδρών μελών έναντι γυναικών μελών.  Υπήρξε αυξημένη εστίαση στη διασφάλιση καλύτερης ποικιλομορφίας των φύλων στα Διοικητικά Συμβούλια τα τελευταία χρόνια...

Αποκλειστικός
Ισότητας Διακυβέρνηση 7 Ιουνίου 2022 Αντρές Ολιβάρες, Χένρι (Τσουν-Γιου) Λιν

Τα διοικητικά συμβούλια παγκοσμίως εξακολουθούν να κλίνουν σε μεγάλο βαθμό προς την ύπαρξη υψηλού ποσοστού ανδρών μελών

Τα στοιχεία από το εργαλείο αναφοράς ESG δείχνουν σοβαρή έλλειψη ποικιλομορφίας των φύλων στα εταιρικά συμβούλια Στον εταιρικό κόσμο των εισηγμένων εταιρειών, τα Διοικητικά Συμβούλια είχαν παραδοσιακά πολύ υψηλότερο ποσοστό ανδρών μελών έναντι γυναικών μελών.  Υπήρξε αυξημένη εστίαση στη διασφάλιση καλύτερης ποικιλομορφίας των φύλων στα Διοικητικά Συμβούλια τα τελευταία χρόνια...