Επιπτώσεις ESG, Διαδικτυακά σεμινάρια - Μάρτιος 30, 2023 - Lydia Pinnell, Roman Vital (Rahn+Bodmer)

Διαδικτυακό σεμινάριο: Αειφορία στην επενδυτική εμπειρία του πελάτη

Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην επενδυτική εμπειρία ενός πελάτη, με τρόπο που οι σύμβουλοι και οι πελάτες σας εκτιμούν και κατανοούν, θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό βήμα για την ενίσχυση της σχέσης με τον πελάτη, αλλά πώς μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία; Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, ειδικοί του κλάδου θα σας καθοδηγήσουν βήμα προς βήμα στη διαδικασία ενσωμάτωσης της αειφορίας...

.AI Αντίκτυπος ESG 27 Ιουλίου 2022

Επίτευξη ευθυγράμμισης αξιών στις στρατηγικές ESG και επιπτώσεων

Το σύμπαν ESG και Impact έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Καθώς οι ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων δεσμεύονται όλο και περισσότερο να επιτύχουν καθαρές μηδενικές εκπομπές και να συμβάλουν στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, οι διαχειριστές έχουν αγωνιστεί να παρέχουν επενδυτικά προϊόντα που προσφέρουν «ESG» ή «Impact». Στην πράξη, ωστόσο, οι όροι αυτοί συχνά ορίζονται αόριστα και ...

Αποκλειστικός
Αντίκτυπος ESG 24 Ιουνίου 2022 Σε συνεργασία με την Additiv

Μπορεί η εξατομικευμένη επένδυση να επιτρέψει την επένδυση αντίκτυπου;

Πώς το βελτιωμένο λογισμικό αναφοράς ESG καθιστά προσβάσιμες τις επενδύσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που ο ιδρυτής της Apple, Steve Jobs δήλωσε: «Ελάτε πιο κοντά από ποτέ στους πελάτες σας. Τόσο κοντά που τους λες τι χρειάζονται πολύ πριν το συνειδητοποιήσουν οι ίδιοι», και όμως το μήνυμα είναι πιο σημαντικό από ποτέ. ειδικά...

Μέτρηση
Επιπτώσεις ESG, UN SDGs 26 Νοεμβρίου 2021

Επένδυση αντίκτυπου: Μέτρηση της σημασίας

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια συνεπή προσέγγιση στη μέτρηση της αναφοράς επιπτώσεων ESG Η μέτρηση των επενδύσεων αντίκτυπου έχει επί του παρόντος πολλές διαλέκτους αλλά όχι lingua franca. Το Παγκόσμιο Δίκτυο Επενδύσεων Αντίκτυπου (GIIN) ορίζει τις επενδύσεις αντίκτυπου ως «επενδύσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό τη δημιουργία θετικών, μετρήσιμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών...

Χρηματοοικονομικοί Τομείς
Επιπτώσεις ESG, ΣΒΑ του ΟΗΕ 25 Νοεμβρίου 2021

Αντίκτυπος επενδυτικών και χρηματοπιστωτικών τομέων

Η έρευνα σχετικά με τις επενδύσεις αντίκτυπου δείχνει ότι το 41% των αποτελεσμάτων μπορεί να εξηγηθεί από τον τομέα μιας εταιρείας Clarity AI έχει μια ολιστική προσέγγιση του κοινωνικού αντίκτυπου όταν συγκεντρώνει όλες τις διαφορετικές διαστάσεις του αντίκτυπου για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ). Ποιες εταιρείες έχουν τα μεγαλύτερα επίπεδα αντίκτυπου όταν αξιολογούνται όλες οι διαφορετικές επιπτώσεις...

Κλιματική αλλαγή
Αντίκτυπος ESG 25 Αυγούστου 2021

Η επένδυση αντίκτυπου ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ανισότητας του πλούτου

Τα δεδομένα ESG υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη ενσωμάτωσης της ανάλυσης επιπτώσεων κατά την επένδυση Παρά τη σημαντική ρυθμιστική εξέλιξη και την αύξηση των χρηματοοικονομικών ροών, όπως υποδεικνύεται από την αύξηση των περιουσιακών στοιχείων, πολλές από τις κρίσιμες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος έχουν γίνει ακόμη πιο έντονες και έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση συστημικών κινδύνων. Το πιο...

Γέφυρα
Αντίκτυπος ESG 24 Αυγούστου 2021

Επιλέξτε ένα πλαίσιο επιπτώσεων που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης

Μέτρηση του αντίκτυπου των ΣΒΑ με τη χρήση των πλαισίων της Παγκόσμιας Συμμαχίας Συγκριτικής Αξιολόγησης (WBA) και Clarity AIΠολλοί επενδυτές επιλέγουν να ξεκινήσουν τις μετρήσεις του αντίκτυπού τους με την αξιολόγηση του αντίκτυπου σε επίπεδο εταιρείας, αλλά αυτό συχνά αποτυγχάνει να μετρήσει το μέγεθος του αντίκτυπου που πιθανόν να προέλθει από την εταιρεία και θεωρεί όλους τους ΣΒΑ ως ίσους. Υπό το πρίσμα αυτού του φ...

Επενδυτικό Πλαίσιο
Αντίκτυπος ESG 23 Αυγούστου 2021

Κοινά στοιχεία μεταξύ των επενδυτικών πλαισίων αντίκτυπου

Οι τρεις κύριες συνιστώσες της μέτρησης επιπτώσεων ΠΚΔ Υπάρχουν τρία ευρέως αναφερόμενα πλαίσια (βλ. πίνακα παρακάτω) για την εξαγωγή μιας γραμμής βάσης των συνιστωσών επιπτώσεων. Η δεύτερη στήλη στο σχήμα συνοψίζει τις περιγραφές των πλαισίων για τα βασικά καθοριστικά χαρακτηριστικά των επενδύσεων αντίκτυπου, ενώ η τρίτη στήλη παραθέτει τους μηχανισμούς με τους οποίους...

Αντίκτυπος Επένδυση
Αντίκτυπος ESG 22 Αυγούστου 2021

Η επένδυση αντίκτυπου είναι εξαιρετικά ελκυστική, αλλά είναι οι επενδυτές έτοιμοι να την ενσωματώσουν στα χαρτοφυλάκιά τους;

Η μελέτη δείχνει ότι οι περισσότεροι επενδυτές δεν είναι έτοιμοι να ενσωματώσουν τον αντίκτυπο ESG στην επενδυτική τους στρατηγική Όπως συζητήσαμε στο άρθρο μας, Επισημαίνοντας τη συνέπεια σε όλα τα επενδυτικά πλαίσια αντίκτυπου, διαπιστώσαμε ότι η σκοπιμότητα, η προσθετικότητα και η συμμετοχικότητα είναι η βάση για μια υγιή επενδυτική προσέγγιση αντίκτυπου, αλλά είναι ζωτικής σημασίας...

Πόσο μεγάλες είναι οι βιώσιμες επενδύσεις
Αντίκτυπος ESG 21 Αυγούστου 2021

Πόσο μεγάλη είναι η αγορά για επενδύσεις αντίκτυπου;

Τα τελευταία δεδομένα ESG: Το διάγραμμα δείχνει την ανάπτυξη των θεματικών ροών κεφαλαίων ESG Αν και ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός των επενδύσεων αντίκτυπου έχει προκύψει από το Global Impact Investing Network (GIIN), εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά πλαίσια μέτρησης. Σύμφωνα με αυτή την απόκλιση στην κατανόηση και τη μέτρηση των επενδύσεων αντίκτυπου, δεν υπάρχει επί του παρόντος τέλεια m ...

Αποκλειστικός Επένδυση αντίκτυπου
Επιπτώσεις ESG, ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών, Λευκές βίβλοι 1 Αυγούστου 2021

Στο δρόμο για τον αντίκτυπο των επενδύσεων: Προσοχή στο χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης

Clarity AI συνεργάστηκε με την Qontigo για να εμβαθύνει στη θεωρία και την πρακτική των επενδύσεων αντίκτυπου, να καθορίσει τα κενά και να προτείνει τις μεθόδους συμφιλίωσης μεταξύ των δύο.

Κατανάλωσης
Αντίκτυπος ESG 25 Οκτωβρίου 2018

Ποια τραπεζικά και τηλεφωνικά δεδομένα μας λένε για τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες και τα καταναλωτικά τους πρότυπα;

Clarity AIΗ δημοσιευμένη εργασία του 's με θέμα "Τι μας λένε τα τραπεζικά και τηλεφωνικά δεδομένα για τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες και τα καταναλωτικά τους πρότυπα;" καταδεικνύει τη σκοπιμότητα και τις δυνατότητες των πηγών μεγάλων δεδομένων για την κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς του πληθυσμού, ξεπερνώντας ορισμένους από τους περιορισμούς των παραδοσιακών προσεγγίσεων όσον αφορά την κάλυψη ...

Φυσική Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
Αντίκτυπος ESG 1 Αυγούστου 2018

Η Νέα Φυσική των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει το χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα: "Clarity AI παρακολουθεί ποσοτικά την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους διαχειριστές κεφαλαίων για τη βελτιστοποίηση κοινωνικά υπεύθυνων χαρτοφυλακίων."