Ποσοτικοποίηση του εταιρικού κοινωνικού αντίκτυπου με χρήση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

UN SDGs 1 Νοεμβρίου 2021

Clarity AIτης Μεθοδολογίας Αξιολόγησης ESG: ESG: Προσδιορισμός μιας συνεπούς προσέγγισης για τη μέτρηση του αντικτύπου ESG

Το δεύτερο από μια σειρά ερευνητικών εγγράφων των Qontigo και Clarity AI επικεντρώνεται κυρίως στην πρόκληση της μέτρησης του αντίκτυπου ως βασικό μέσο για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής των επενδύσεων αντίκτυπου. Επίσης:

  • Προσδιορίζει το πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο περιλαμβάνει 17 στόχους και 169 στόχους, ως έναν τρόπο διάρθρωσης των εκτιμήσεων επιπτώσεων της εταιρείας.
  • Παρουσιάζει και περιγράφει την προσέγγιση που αναπτύχθηκε από το Clarity AI, η οποία χρησιμοποιεί τους ΣΒΑ για να παράγει εκτιμήσεις του αντίκτυπου των εταιρειών για κάθε στόχο ΣΒΑ καθώς και ένα συνολικό μέτρο συνολικού αντίκτυπου.
  • Συνοψίζει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης SDG για τον προσδιορισμό των ΣΒΑ με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, τον αντίκτυπο ανά τομέα και τους ΣΒΑ συνολικά.
  • Συζητά τις εμπειρικές σχέσεις μεταξύ του μέτρου αντίκτυπου των ΣΒΑ και άλλων μετρήσεων, όπως η απόδοση ESG και άλλα χαρακτηριστικά της εταιρείας.

Η πρόκληση της μέτρησης του αντίκτυπου μιας εταιρείας

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Επενδύσεων Αντίκτυπου (GIIN) ορίζει τις επενδύσεις αντίκτυπου ως «επενδύσεις που πραγματοποιούνται με την πρόθεση να δημιουργήσουν θετικό, μετρήσιμο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο παράλληλα με μια οικονομική απόδοση». 1

Ενώ αυτός ο ορισμός παρέχει ένα θεωρητικό σημείο εκκίνησης για την αξιολόγηση των εταιρειών, η μέτρηση του αντίκτυπου που δημιουργούν αποτελεί βασική πρόκληση για τις επενδύσεις αντίκτυπου. Δεν υπάρχει ευρέως αποδεκτός τρόπος μέτρησης του αντίκτυπου, πόσο μάλλον ένας τρόπος εύπεπτος. Αυτό ισχύει ιδίως για τους επενδυτές σε εισηγμένες εταιρείες, όπου ο αντίκτυπος είναι μόνο ένας από τους πολλούς παράγοντες στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Η συστηματική συλλογή δεδομένων σχετικών με τον αντίκτυπο για τις εταιρείες-στόχους και η αξιολόγηση του κοινωνικού τους αντίκτυπου είναι δύσκολη όταν οι αναλυτές χαρτοφυλακίων πρέπει να εξετάσουν εκατοντάδες εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους και ο αντίκτυπος είναι μία από τις πολλές διαστάσεις της ανάλυσης. Ελλείψει ενιαίου προτύπου, οι επενδυτές μπορεί να συγκλονιστούν από την πολυπλοκότητα και τους πόρους που απαιτούνται για τη συλλογή και επικύρωση πρόσθετων δεδομένων. Ορισμένες υφιστάμενες προσεγγίσεις βασίζονται σε εξατομικευμένες, λεπτομερείς μεθοδολογίες μέτρησης που εφαρμόζονται από εξειδικευμένες επιχειρήσεις και οι οποίες συχνά αντικατοπτρίζουν τις αρχές ή τους τομείς εστίασης των ίδιων των εταιρειών επενδύσεων (π.χ. φτώχεια, υγεία, γεωγραφική κάλυψη). Αντιστρόφως, πολλά πρότυπα αναφοράς επιπτώσεων που έχουν προκύψει αποτελούν έναν μακρύ κατάλογο μετρήσεων που σχετίζονται με κάθε πιθανό τύπο αντίκτυπου χωρίς να παρέχουν καμία ένδειξη της σχετικής σημασίας τους για τους διάφορους τύπους εταιρειών. Για παράδειγμα, το Global Reporting Initiative (GRI) περιλαμβάνει περίπου 200 διαφορετικές γνωστοποιήσεις σχετικά με τα πάντα, από τις πολιτικές γονικής άδειας έως την ποσότητα νερού που καταναλώνεται.

Η τρέχουσα κατάσταση μέτρησης του αντίκτυπου είναι αναμενόμενη σε έναν αναπτυσσόμενο τομέα που πειραματίζεται με διαφορετικές προσεγγίσεις του αντίκτυπου και για τον οποίο οι συνεισφορές σε κοινωνικούς σκοπούς ή στο δημόσιο καλό μπορούν να λάβουν πολλές διαφορετικές μορφές, από τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων τους έως τη μείωση των εκπομπών άνθρακα ή την προσέγγιση μειονεκτούντων καταναλωτών. Καθώς το θέμα ωριμάζει, ο «αντίκτυπος» θα ενσωματωθεί στην προσέγγιση και τη γλώσσα που υιοθετείται ακόμη και από εκείνους τους επενδυτές που δεν τον έχουν ως κύριο επίκεντρο. Απαιτούνται απλά και συνεπή μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επενδυτές παράλληλα με τις παραδοσιακές διαστάσεις αξιολόγησης, όπως ο κίνδυνος και η απόδοση. Αυτό θα επιτρέψει στους επενδυτές να λαμβάνουν αποφάσεις στην πράξη χρησιμοποιώντας ένα κοινό μέτρο για τη σύγκριση του αντίκτυπου που παράγουν οι εταιρείες σε διάφορους τομείς (π.χ. εταιρείες ενέργειας και εταιρείες καταναλωτικών αγαθών), τον σχετικό αντίκτυπο που μπορεί να αναμένεται από μια επένδυση για διαφορετικά επίπεδα απόδοσης. Τέλος, οι πιθανοί συμβιβασμοί μεταξύ αυτών των διαστάσεων θα καταστούν διαφανείς με πρακτικό τρόπο. Αυτό αποτελεί βασικό μέρος της εργαλειοθήκης που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του οράματος της ενσωμάτωσης του κοινωνικού αντίκτυπου ως τρίτης διάστασης παράλληλα με τον κίνδυνο/απόδοση σε ένα «νέο αποτελεσματικό σύνορο» – ένα όραμα που έχει ενστερνιστεί η Qontigo (βλ. Σχήμα 1).

ΓΡΆΦΗΜΑ 1
Το όραμα της Qontigo είναι να είναι σε θέση να ενσωματώσει τον κοινωνικό αντίκτυπο ως τρίτη διάσταση του κινδύνου/ απόδοσης για να καθορίσει τα νέα αποδοτικά σύνορα των επενδυτών

Γράφημα 1
Πηγή: Κοντίγκο

Οι επενδυτές που επιθυμούν να αξιολογήσουν εισηγμένες εταιρείες θα χρειαστούν μέτρα που θα επιτρέπουν ουσιαστικές συγκρίσεις μεταξύ τομέων και τα οποία θα είναι απλά και άμεσα διαθέσιμα. Ο αντίκτυπος έχει σήμερα πολλές διαλέκτους αλλά όχι lingua franca. Επί του παρόντος, οι εταιρείες και οι επενδυτές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναφέρουν έναν μακρύ κατάλογο μετρήσεων που μόνο λίγοι επενδυτές και ενδιαφερόμενα μέρη με προτεραιότητα στον αντίκτυπο μπορούν να μοντελοποιήσουν και να κατανοήσουν. Αντίθετα, οι απλοί επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τέτοιες μετρήσεις αναφοράς ή που χρειάζονται μια ολιστική προσέγγιση που συνθέτει με απλούστερο τρόπο τις πολλές διαστάσεις του ζητήματος μπορεί να δυσκολευτούν να κατανοήσουν τις πολλές διαφορετικές και περιστασιακά αντικρουόμενες προσεγγίσεις.

Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων είναι η χρήση των ΣΒΑ ως πλαισίου για την κατανόηση και τη μέτρηση του αντικτύπου. 2 Οι ΣΒΑ αποτελούν τον αξιοποιήσιμο πυρήνα της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, «μια παγκόσμια έκκληση για δράση για τον τερματισμό της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και τη βελτίωση της ζωής και των προοπτικών όλων, παντού». 3 Πρόκειται για έγγραφο που βασίζεται στη συναίνεση και εγκρίθηκε από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015 μετά από μακρά συζήτηση και, ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμεύσει ως μέτρο του αντικτύπου που μπορούν να έχουν οι εταιρείες. Οι εταιρείες έχουν αρχίσει να το υιοθετούν ως μέσο αναφοράς σε σχέση με τη βιωσιμότητα: πάνω από το 72% των 721 εταιρειών που μελετήθηκαν από μια συμβουλευτική εταιρεία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους ΣΒΑ που σχετίζονται με την εταιρεία τους στις ετήσιες εκθέσεις τους. 4

Με βάση την προσέγγιση των ΣΒΑ για τη μέτρηση του αντικτύπου, το παρόν έγγραφο εξετάζει τρεις πτυχές:

  • Πρώτον, εξηγούμε πώς το πλαίσιο των ΣΒΑ μπορεί να μετατραπεί σε μεθοδολογία για την εκτίμηση του αντίκτυπου των εταιρειών που αντιμετωπίζει ορισμένες από τις προκλήσεις που θέτουν οι εναλλακτικές προσεγγίσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεκτίμηση του αντίκτυπου των προϊόντων και των υπηρεσιών των εταιρειών (καθώς και των δικών τους εσωτερικών λειτουργιών) για κάθε στόχο και την απόδοση αξίας σε αυτές τις μορφές επιπτώσεων που επιτρέπει τη συγκρισιμότητα σε νομισματικούς όρους. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται σε πάνω από μια δεκαετία σκέψης σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης του αντίκτυπου στις προσεγγίσεις των επενδυτών και εμπνέεται από τις πρόσφατες προόδους στην αντίληψη και τη μέτρηση του αντίκτυπου από ερευνητές στο Harvard Business School. 5 Η χρήση του πλαισίου για τους ΣΒΑ και των μέτρων που απορρέουν από αυτό επιτρέπει στους επενδυτές να επιδιώκουν τις βασικές διαστάσεις οποιουδήποτε επενδυτικού πλαισίου επιπτώσεων που εντοπίσαμε στο πρώτο έγγραφο αυτής της σειράς: σκοπιμότητα, προσθετικότητα και συμμετοχικότητα.
  • Δεύτερον, ακολουθούμε αυτή τη μεθοδολογική προσέγγιση για να αποκτήσουμε εικόνα για το μέγεθος του αντίκτυπου που δημιουργείται. Για πρώτη φορά, μπορούμε να παρέχουμε μια εκτίμηση της συνολικής κοινωνικής αξίας που δημιουργούν και θέτουν σε προοπτική οι εταιρείες, συγκρίνοντάς την π.χ. με τις τρέχουσες προσπάθειες εξωτερικής βοήθειας ή τη συνολική αξία που θα προέκυπτε από την επίτευξη των ΣΒΑ. Είμαστε επίσης σε θέση να συγκρίνουμε τη σχετική αξία για την κοινωνία των διαφορετικών διαστάσεων του αντίκτυπου (υγεία, ανακούφιση της φτώχειας, περιβαλλοντικές βελτιώσεις...) που παράγουν οι εταιρείες. Για παράδειγμα, η σύγκριση των διαφόρων πηγών επιπτώσεων αποκαλύπτει ότι οι συνεισφορές των εισηγμένων εταιρειών είναι επί του παρόντος υψηλότερες για τον ΣΒΑ «Καλή Υγεία και Ευημερία». Διαπιστώνουμε επίσης ότι υπάρχουν «ενάρετοι κύκλοι» αντίκτυπου, στους οποίους οι εταιρείες έχουν θετικό αντίκτυπο σε διαφορετικές διαστάσεις.
  • Τρίτον, έχοντας καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο μετράμε τον αντίκτυπο, διερευνούμε πιθανούς παράγοντες αντίκτυπου σε επίπεδο εταιρείας. Αν και η αιτιώδης συνάφεια είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί, περιγράφουμε ορισμένα χαρακτηριστικά της εταιρείας που συσχετίζονται με τον αντίκτυπο στα δεδομένα μας. Διαπιστώνουμε ότι, ανά τομέα, οι εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης και καταναλωτικών ειδών είναι οι πιο σημαντικές. Διαπιστώνουμε επίσης ότι οι εταιρείες που εδρεύουν σε αναδυόμενες αγορές τείνουν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο από άλλες. Επιπλέον, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος της διακύμανσης των βαθμολογιών δεν μπορεί να εξηγηθεί από αυτά τα παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά, κάτι που υπογραμμίζει την ανάγκη ανάλυσης μεμονωμένων εταιρειών. Κλείνουμε με τη διαπίστωσή μας ότι, ενώ τα δύο μέτρα είναι διαφορετικά, οι εταιρείες που έχουν υψηλή βαθμολογία στα κριτήρια ESG τείνουν επίσης να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο. Με άλλα λόγια, οι εταιρείες που έχουν καλές επιδόσεις στους ΣΒΑ τείνουν επίσης να τα πηγαίνουν καλύτερα σε άλλες διαστάσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν τους επενδυτές.

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση

_______________
1. ΓΚΙΝ 2020. Τι είναι η επένδυση αντίκτυπου;
2. Δείτε την πρώτη εργασία αυτής της σειράς για μια ποικιλία εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη μέτρηση του αντίκτυπου.
3. Η Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
4. PwC, Πρόκληση αναφοράς SDG, 2018.
5. Άλλες εναλλακτικές προσεγγίσεις για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον Συνασπισμό πρωτευουσών και τον αντίκτυπο
Διαχειριστικό Έργο.

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας για να διαβάσετε περισσότερα