Ξεπερνώντας τους περιορισμούς των δεδομένων και των αξιολογήσεων ESG

Κανονιστική Συμμόρφωση 25 Αυγούστου 2022

Αξιοποίηση της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των δεδομένων ESG

Το να είσαι νεοεισερχόμενος σε μια αγορά μπορεί να αποτελέσει σημαντική πρόκληση, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν ισχυροί φραγμοί εισόδου. Στις 27 Ιουνίου 2022, η ESMA δημοσίευσε επιστολή που απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρουσιάσει τα ευρήματα της πρόσκλησης υποβολής στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά της αγοράς των παρόχων αξιολόγησης και δεδομένων ESG. Ένας από αυτούς είναι ότι: «Για συμβατικούς σκοπούς, οι χρήστες ανέφεραν δύο βασικούς παράγοντες: τη σχέση τιμής-ποιότητας και τις υπάρχουσες εμπορικές σχέσεις με την εταιρεία που παρέχει αξιολογήσεις ESG». Λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ότι οι συμβάσεις τρέχουν κατά μέσο όρο για αρκετά χρόνια, η είσοδος στην αγορά δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Αλλά μια νέα ματιά στις πρακτικές της αγοράς είναι επίσης ένας ισχυρός τρόπος για τη δημιουργία αξίας. Η διακοπή μπορεί να προσφέρει ανανεωμένες προσφορές με μεγαλύτερη εστίαση στις ανάγκες των πελατών. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η επιστολή της ESMA επισημαίνει αρκετούς περιορισμούς των υφιστάμενων παρόχων δεδομένων ESG και αξιολόγησης. Αυτά είναι γνωστά και έχουν ήδη αποδειχθεί σε μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της IOSCO και του MIT για να αναφέρουμε μερικά. 

Αυτοί οι περιορισμοί είναι ο λόγος για τον οποίο το Clarity AI ιδρύθηκε το 2017. Η υπέρβασή τους είναι μέρος του DNA μας. Το να φέρουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο στις αγορές είναι ένας από τους στόχους μας και για να το κάνουμε αυτό απαιτείται μια νέα προσέγγιση βασισμένη στην τεχνολογία και τη διαφάνεια. Μας πήρε τρία χρόνια για να αναπτύξουμε την πλατφόρμα που θα μπορούσε να παρέχει στους πελάτες μας τις δυνατότητες που θα τους επέτρεπαν να διαμορφώνουν την άποψή τους σχετικά με τις επιδόσεις βιωσιμότητας των επενδύσεών τους. Από τότε προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε. 

Εστιάζοντας στους κύριους περιορισμούς που επισημαίνει η ESMA, ακολουθούν μερικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο προσπαθήσαμε να προσφέρουμε σχετικές λύσεις:

1.) Ποιότητα, κάλυψη και λεπτομέρεια των δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τρεις κύριες πηγές δεδομένων: εξωτερικούς παρόχους δεδομένων (άνω των 70 ετών), τις δικές μας διαδικασίες συλλογής δεδομένων και τα δικά μας μοντέλα εκτίμησης. Αυτό μας επιτρέπει να αναπτύξουμε αξιόπιστα σύνολα δεδομένων σε κλίμακα. Συγκρίνουμε πολλαπλές πηγές και προσδιορίζουμε την πιο αξιόπιστη για κάθε σημείο δεδομένων. Μέσω της τεχνολογίας (Μηχανική Μάθηση και επεξεργασία φυσικής γλώσσας) επεκτείνουμε τα σύνολα δεδομένων και αναπτύσσουμε νέες μετρήσεις όπου δεν υπάρχουν αναφερόμενα δεδομένα. Για να ανταποκριθούμε στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις (όπως η αναφορά των κύριων δυσμενών επιπτώσεων, τα PAIs σύμφωνα με τον Κανονισμό Γνωστοποίησης Βιώσιμων Χρηματοοικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, SFDR), αναπτύσσουμε μια συγκεκριμένη και προσαρμοσμένη προσέγγιση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες των ρυθμιστικών αρχών.

Ως αποτέλεσμα, η κάλυψη δεδομένων μας είναι δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερη από τους πλησιέστερους ανταγωνιστές μας και παρέχουμε μοναδική συστηματική διαφάνεια σχετικά με την πηγή και το επίπεδο αξιοπιστίας κάθε σημείου δεδομένων.

2.) Πολυπλοκότητα των μεθοδολογιών, έλλειψη διαφάνειας και συγκεντρωτική σύγχυση

Η αποστολή μας είναι να ενδυναμώσουμε τους πελάτες μας έτσι ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν τη δική τους άποψη. Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας. Πέρα από τα δεδομένα υψηλής ποιότητας, παρέχουμε διαφανείς και επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθοδολογίες που είναι προσβάσιμες για κάθε μία από τις ενότητες μας. Επειδή οι πελάτες μας ενδέχεται να έχουν συγκεκριμένες προτιμήσεις βιωσιμότητας, προσφέρουμε προσαρμόσιμες μετρήσεις βαθμολόγησης για να διασφαλίσουμε ότι ικανοποιούνται αυτές οι ανάγκες. Για τον κίνδυνο ESG, για παράδειγμα, βασιζόμαστε στον πίνακα χρηματοοικονομικής σημαντικότητας SASB, αλλά προσφέρουμε τη δυνατότητα προσαρμογής κάθε στάθμισης σε επίπεδο πυλώνα, υπο-πυλώνα ή KPI, για να επιλέξουμε μεταξύ μιας καλύτερης στην κατηγορία ή μιας καλύτερης στο σύμπαν προσέγγισης και να επιλέξουμε συγκεκριμένα όρια συνάφειας δεδομένων. Αυτή η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη με ένα, εύκολο κλικ για ολόκληρα χαρτοφυλάκια.

3.) Ανεπαρκής αριθμός εξειδικευμένων πόρων για τη διασφάλιση της έγκαιρης παρακολούθησης των χαρτοφυλακίων και των διορθώσεων σφαλμάτων

Ως εταιρεία τεχνολογίας (τα δύο τρίτα ή το προσωπικό μας 300 είναι τεχνολογία), δεν βασιζόμαστε σε ανθρώπινους αναλυτές για την ανάπτυξη προσαρμογών σε κλίμακα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να καλύψετε αποτελεσματικά έως και 40 χιλιάδες εκδότες και σχεδόν 300 χιλιάδες κεφάλαια. Αυτή η ευελιξία μας επιτρέπει επίσης να συμβαδίζουμε με τον ρυθμό της ρυθμιστικής εξέλιξης. Για παράδειγμα, χρειαστήκαμε μόνο δύο μήνες για να υλοποιήσουμε τους δύο νέους περιβαλλοντικούς στόχους ταξινόμησης για τη βιοποικιλότητα και τη ρύπανση. Κάθε δύο εβδομάδες ενημερώνουμε αυτόματα τα νέα αναφερόμενα στοιχεία ευθυγράμμισης ταξινόμησης που δημοσιοποιούνται από τις εταιρείες. Τέλος, η χρήση ισχυρών μοντέλων AI (που συντηρούνται από μια ομάδα περισσότερων από 25 επιστημόνων δεδομένων) μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε ελέγχους συνέπειας δεδομένων, να εντοπίζουμε ακραίες τιμές και να προχωράμε σε διορθώσεις σφαλμάτων όταν χρειάζεται.

4.) Προκαταλήψεις με επίκεντρο τις ΗΠΑ που συνδέονται με τη συγκέντρωση των κύριων παρόχων

Clarity AIΗ εταιρεία χαρτοφυλακίου της εταιρείας εδρεύει στις ΗΠΑ. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού μας βρίσκεται στην Ευρώπη (Ισπανία και Πορτογαλία). Το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι όλα τα δεδομένα μας φιλοξενούνται σε διακομιστές που βρίσκονται στην Ευρώπη, μια σημαντική εγγύηση όταν πρόκειται για ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, μπορούμε να εξισορροπήσουμε διαφορετικές οπτικές γωνίες της βιωσιμότητας: αντικατοπτρίζοντας την πιο βορειοαμερικανική άποψη του αντίκτυπου στην αξία της επιχείρησης μέσω της ενότητας κινδύνου ESG, καθώς και την πλευρά του αντίκτυπου της διπλής σημαντικότητας, όπως ενσωματώνεται στην ευρωπαϊκή ρύθμιση, μέσω των ενοτήτων αντίκτυπου. Επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προκαταλήψεις, προσφέρουμε δυνατότητες στα εργαλεία μας για να τις ξεπεράσουμε (όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για παράδειγμα προσαρμόζοντας το σύμπαν βαθμολόγησης ανάλογα με τη γεωγραφία, το μέγεθος ή τη διαθεσιμότητα δεδομένων). 

5.) Σύγκρουση συμφερόντων

Οι βαθμολογίες μας είναι αποτελέσματα αλγορίθμων και δεν βασίζονται σε ποιοτικές αξιολογήσεις από αναλυτές. Οι υποκείμενες μεθοδολογίες είναι διαφανείς και εφαρμόζονται συστηματικά. Επιπλέον, όπως φαίνεται παραπάνω, οι διαδικασίες βαθμολόγησης είναι προσαρμόσιμες από τους πελάτες μας. Τέλος, όχι μόνο μένουμε μακριά από συμβουλευτικές υπηρεσίες για εταιρείες, αλλά είμαστε επίσης υπερήφανοι που είμαστε εντελώς ανεξάρτητοι από οποιονδήποτε πάροχο επενδυτικών λύσεων, έχοντας έτσι την πλήρη ικανότητα να επικεντρωθούμε στην παροχή καλύτερων δυνατοτήτων αξιολόγησης της βιωσιμότητας. 

Όπως αναφέρει η ΕΑΚΑΑ, "Η αγορά των παρόχων αξιολόγησης και δεδομένων ESG είναι ενδεικτική μιας ανώριμης αλλά αναπτυσσόμενης αγοράς". Στο Clarity AI διαπιστώσαμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς της αγοράς και να βοηθήσουμε τον κλάδο των βιώσιμων επενδύσεων να αναπτυχθεί σε κλίμακα σε υγιή βάση, ήταν να αυτοπροσδιοριστούμε ούτε ως πάροχος δεδομένων ESG ούτε ως πάροχος αξιολόγησης ESG, αλλά ως τεχνολογική πλατφόρμα βιωσιμότητας.

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας για να διαβάσετε περισσότερα και να λαμβάνετε συνεχείς πληροφορίες από το Clarity AI.