Τέσσερα βήματα για τη συμμόρφωση με τη MiFID II

Κανονιστική Συμμόρφωση 3 Αυγούστου 2022

Μια απλή λύση MiFID II

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι λογοδοτούν πλέον για τις προτιμήσεις βιωσιμότητας των πελατών τους, επιπλέον του συνολικού προφίλ κινδύνου των πελατών, το οποίο συλλέγεται επί του παρόντος μέσω της αξιολόγησης καταλληλότητας.

Αυτή η νέα προσθήκη εφαρμόζεται από τις 2 Αυγούστου και επιδιώκει να ευθυγραμμίσει την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) με τον κανονισμό της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, ο οποίος δημιουργήθηκε για να φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τι έχει αλλάξει; 

Μέχρι πρόσφατα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων έπρεπε να αντιστοιχίζουν τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα με τις προτιμήσεις των πελατών, λαμβάνοντας υπόψη:

  • ότι το προφίλ κινδύνου/ανταμοιβής του προϊόντος συνάδει με το προφίλ αποστροφής κινδύνου των πελατών, 
  • ότι το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να ωφελήσει τον πελάτη.

Από τις 2 Αυγούστου, ένα τρίτο στοιχείο μπήκε στο παιχνίδι, καθώς οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι πρέπει να αντιστοιχίζουν τους παράγοντες βιωσιμότητας των χρηματοοικονομικών μέσων με τις προτιμήσεις των πελατών.

Η νέα επέκταση της MiFID II υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για πιο διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τα βιώσιμα χαρακτηριστικά των προϊόντων, όπως φαίνεται στην τροπολογία του άρθρου 9, το οποίο πρόσθεσε τα εξής:

«Οι συντελεστές αειφορίας του χρηματοπιστωτικού μέσου παρουσιάζονται με διαφάνεια και παρέχουν στους διανομείς τις σχετικές πληροφορίες ώστε να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τυχόν στόχους αειφορίας του υφιστάμενου ή δυνητικού πελάτη.»

Αυτό μιλάει άμεσα σε άλλες κανονισμούς της ΕΕ, όπως το SFDR και η ταξινομία της ΕΕ, οι οποίοι θέτουν ήδη μια κοινή γλώσσα για τα βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έννοια της λογοδοσίας και της μεγαλύτερης διαφάνειας αναπτύσσεται περαιτέρω στο άρθρο 10, υπό τον τίτλο «Υποχρεώσεις παρακολούθησης προϊόντων για τους διανομείς». Μέχρι σήμερα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων έπρεπε να θεσπίσουν μηχανισμούς για να διασφαλίσουν ότι τόσο τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα όσο και η στρατηγική διανομής ευθυγραμμίζονταν με τις ανάγκες των πελατών. Από τώρα και στο εξής, πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι έχουν τη σωστή ποσότητα πληροφοριών με την υψηλότερη ακρίβεια σχετικά με τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας των προϊόντων, που παρέχονται από τους κατασκευαστές προϊόντων.

Τι απαιτείται; 

Με απλά λόγια, οι «παράγοντες βιωσιμότητας» αποτελούν πλέον μέρος των υφιστάμενων απαιτήσεων της MiFID II. Με άλλα λόγια, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων που πραγματοποιούν συναλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούνται να ρωτούν τους πελάτες τους σχετικά με τις επενδυτικές προτιμήσεις τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα και να δημιουργούν ανάλογα μια προσφορά προϊόντων.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει:

  1. Δημιουργία πλαισίου για την αξιολόγηση των προτιμήσεων βιωσιμότητας των πελατών και προσθήκη του στο υπάρχον ερωτηματολόγιο. Αυτή η νέα τροποποίηση της MiFID II είναι πελατοκεντρική, οπότε προσπαθεί να μειώσει την πολυπλοκότητα όταν είναι δυνατόν.
  2. Ενσωμάτωση αυτού του πλαισίου στην υπάρχουσα διαδικασία αντιστοίχισης προϊόντων.
  3. Πρόσβαση στα δεδομένα για την αντιστοίχιση της προσφοράς προϊόντων με το προφίλ των πελατών. Για το βήμα αυτό, οι διανομείς θα χρειαστούν πληροφορίες για τα προϊόντα ευθυγραμμισμένες με τους κύριους κανονισμούς της ΕΕ για τη βιωσιμότητα, όπως το SFDR και η ταξινομία της ΕΕ. Το πιο ευρέως αποδεκτό πρότυπο για την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών είναι το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ESG (EET), ένα ενημερωμένο πρότυπο που βοηθά τους κατασκευαστές προϊόντων να γνωστοποιούν όλα όσα απαιτούνται από τον ισχύοντα κανονισμό. Το EET αλληλεπιδρά με το EMT, το ευρωπαϊκό πρότυπο MiFID που χρησιμοποιείται ήδη.
  4. Έλεγχος των αριθμών για την αποφυγή οποιασδήποτε προσπάθειας "πράσινου ξεπλύματος". Ακόμα και αν οι εταιρείες ή οι κατασκευαστές προϊόντων γνωστοποιούν τα δεδομένα, η καλύτερη πρακτική είναι να εξετάζετε εναλλακτικές πηγές δεδομένων για να επικυρώνετε αυτούς τους αριθμούς και να είστε σίγουροι για τα προσφερόμενα προϊόντα. Τα μοντέλα και η τεχνολογία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και χρησιμοποιούνται από το Clarity AI αυξάνουν την αξιοπιστία και την ακρίβεια των δεδομένων, σε κλίμακα.

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας για να διαβάσετε περισσότερα

Ζητήστε μια επίδειξη