Ταξινομία της ΕΕ: Αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάλυση αντιπαραθέσεων

Κανονιστική Συμμόρφωση 19 Νοεμβρίου 2021

Χρήση επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και μηχανικής εκμάθησης για την κάλυψη των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων ταξινομίας της ΕΕ σε κλίμακα

Αφού αποδείξετε ότι η επένδυσή σας εμπλέκεται σε δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα τεχνικά κριτήρια του κανονισμού για την ταξινομία της ΕΕ, τότε στρέφουμε την προσοχή μας στο να αποδείξουμε ότι οι δραστηριότητες «Δεν προκαλούν σημαντική βλάβη» και πληρούν τις «κοινωνικές διασφαλίσεις» μέσω αντιπαραθέσεων.

Clarity AI έχει μια μοναδική προσέγγιση στη διαδικασία, χρησιμοποιώντας επεξεργασία φυσικής γλώσσας και μηχανική μάθηση για να εντοπίζει ποιες διαμάχες μπορεί να υπάρχουν, τι είδους διαμάχη και πόσο σοβαρή είναι. Για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε δημιουργήσει έναν αλγόριθμο μηχανικής μάθησης. Υπάρχουν δύο βασικά πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης, η κλίμακα και η ελαχιστοποίηση των προκαταλήψεων. Είμαστε σε θέση να επεξεργαζόμαστε τεράστιους όγκους πληροφοριών, περισσότερα από 100.000 άρθρα την ημέρα από περισσότερες από 30.000 πηγές. Η κλίμακα στην οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε δεδομένα είναι μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε παραδοσιακά. Στο παρελθόν, θα είχατε ομάδες ανθρώπων που θα διάβαζαν άρθρα, θα ανέλυαν και θα αξιολογούσαν κάθε άρθρο για αντιφάσεις.

Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι η ελαχιστοποίηση της προκατάληψης, χρησιμοποιώντας προσεκτικά το ανθρώπινο στοιχείο στην ανάλυση δεδομένων. Η αξιοποίηση της χρήσης της τεχνολογίας μας βοηθά να μειώσουμε τις προκαταλήψεις από το προσωπικό υπόβαθρο και τα σύνολα δεξιοτήτων των ανθρώπων. Παρόλο που είμαστε εταιρεία τεχνολογίας, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι δεν έχουμε βγάλει το ανθρώπινο στοιχείο από την εξίσωση. 

Διασφαλίζουμε ότι όλες οι λύσεις και τα προϊόντα βασίζονται στην ανθρώπινη τεχνογνωσία στη διαδικασία βιωσιμότητας. Αυτοί οι ειδικοί είναι ο τρόπος με τον οποίο κωδικοποιούμε τους κανόνες αλγορίθμων μας και προετοιμάζουμε τα σύνολα δεδομένων για τις εισόδους αλγορίθμων. Ένα σημαντικό μέρος της ανθρώπινης τεχνογνωσίας μας χρησιμοποιείται για την επικύρωση του συστήματος και την παρακολούθηση της απόδοσής του. Συνολικά, αυτή η διαδικασία σημαίνει ότι μπορούμε να χειριστούμε τους όγκους δεδομένων πιο αποτελεσματικά, αξιοποιώντας παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό μας με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας για να διαβάσετε περισσότερα