Τα διοικητικά συμβούλια παγκοσμίως εξακολουθούν να κλίνουν σε μεγάλο βαθμό προς την ύπαρξη υψηλού ποσοστού ανδρών μελών

Ισότητα των φύλων 7 Ιουνίου 2022 Αντρές Ολιβάρες, Χένρι (Τσουν-Γιου) Λιν

Τα στοιχεία από το εργαλείο αναφοράς ESG δείχνουν σοβαρή έλλειψη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών

Στον εταιρικό κόσμο των εισηγμένων εταιρειών, τα Διοικητικά Συμβούλια είχαν παραδοσιακά πολύ υψηλότερο ποσοστό ανδρών μελών έναντι γυναικών μελών.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διασφάλιση καλύτερης πολυμορφίας μεταξύ των φύλων στα διοικητικά συμβούλια. Ωστόσο, τα δεδομένα μας λένε ότι πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά σε αυτό το μέτωπο. Παγκοσμίως, πάνω από το 17% των Διοικητικών Συμβουλίων εξακολουθούν να μην έχουν καθόλου γυναίκες μέλη και μόνο το 4,1% αποτελείται από 50% ή περισσότερες γυναίκες. 

Τα ποσοστά που υποδηλώνουν αυτή τη μη ισορροπημένη κατάσταση ισχύουν τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές, με τις τελευταίες να έχουν περισσότερη δουλειά να κάνουν για να αυξήσουν την ποικιλομορφία των φύλων στα διοικητικά συμβούλια. Περισσότερο από το ένα τέταρτο των Διοικητικών Συμβουλίων στις αναδυόμενες αγορές δεν έχουν γυναίκες σε αυτά και περισσότερο από το 75% έχουν μέλη με λιγότερες από 25% γυναίκες.

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας για να διαβάσετε περισσότερα

Ζητήστε μια επίδειξη