Περισσότερο από το 80% των δημόσιων επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική δεν αποκαλύπτουν ποσοτικά δεδομένα βιωσιμότητας

Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2022

Παγκοσμίως, περίπου μόνο το 30% των δημόσιων εταιρειών δημοσιοποιούν τουλάχιστον μία ποσοτική μέτρηση βιωσιμότητας

26 Οκτωβρίου 2022 - Νέα Υόρκη. Clarity AI, η κορυφαία παγκόσμια τεχνολογική πλατφόρμα αειφορίας, ανακοίνωσε σήμερα ότι σε δείγμα 40.000 δημόσιων εταιρειών, περίπου μόνο το 30% αναφέρει τουλάχιστον μία ποσοτική μέτρηση αειφορίας. Καθώς σε λιγότερο από 70 ημέρες τίθενται σε ισχύ περαιτέρω απαιτήσεις βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τη δημοσιοποίηση στοιχείων βιώσιμης χρηματοδότησης (SFDR ), η έλλειψη διαθέσιμων αναφερόμενων στοιχείων ενδέχεται να καταστήσει αναγκαία τη χρήση εκτιμώμενων στοιχείων, προκειμένου να εκπληρωθεί η προσδοκία της ρυθμιστικής αρχής για την παροχή γνωστοποιήσεων με βάση την "καλύτερη δυνατή προσπάθεια".

Η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική (ΜΕΝΑ) είναι η περιοχή όπου οι δημόσιες εταιρείες δημοσιοποιούν τις λιγότερες πληροφορίες σε σύγκριση με την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία-Ειρηνικό. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Clarity AI εξέτασε 40.000 δημόσιες εταιρείες και αξιολόγησε πόσες από αυτές δημοσιοποιούν τουλάχιστον μία ποσοτική μέτρηση. Το συνολικό επίπεδο γνωστοποίησης είναι 30% (~11.000 δημόσιες εταιρείες που υποβάλλουν εκθέσεις), με σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των περιφερειών. Η Βόρεια Αμερική είναι ο ηγέτης, ενώ η MENA είναι ο ουραγός για τις εταιρείες που αναφέρουν τουλάχιστον μία ποσοτική μέτρηση. Clarity AI παρατήρησε τα ακόλουθα επίπεδα αναφοράς:

 • Βόρεια Αμερική: 44% των δημόσιων εταιρειών που αναφέρουν
 • Ευρώπη: Το 40% των δημόσιων εταιρειών αναφέρουν
 • APAC: 20% των δημόσιων εταιρειών που υποβάλλουν εκθέσεις
 • Mena: 11% των δημόσιων εταιρειών που αναφέρουν

Ακόμη και για τις δύο πιο συχνά αναφερόμενες μετρήσεις E και S στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική – τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πεδίο 1 και το πεδίο 2 και το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται, αντίστοιχα – οι δημόσιες εταιρείες στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική αποκαλύπτουν έξι φορές λιγότερα από τις ευρωπαϊκές δημόσιες εταιρείες. Περίπου το 30% των δημόσιων εταιρειών αναφέρουν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πεδίο 1 και πεδίο 2 στην Ευρώπη, ενώ μόνο το 5% το κάνουν στη Μέση Ανατολή και Αφρική. Όσον αφορά το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται, στην Ευρώπη περίπου το 30% των δημόσιων εταιρειών αναφέρουν αυτά τα στοιχεία, ενώ μόνο το 6% το κάνουν στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Οι εταιρείες MENA δεν αναφέρουν μόνο λιγότερο συχνά από τις εταιρείες σε άλλες περιοχές, αλλά υστερούν επίσης σε ορισμένους τομείς. Σε αντίθεση με τις δημόσιες εταιρείες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης που έχουν μέσο ποσοστό 40% απασχολούμενων γυναικών, οι εταιρείες στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική έχουν αναλογία 30% απασχολούμενων γυναικών. Και το χάσμα είναι μεγαλύτερο σε ηγετικές θέσεις. Για παράδειγμα, για κάθε γυναίκα σε διοικητικό συμβούλιο στη Μέση Ανατολή και βόρεια Αφρική, μπορούμε να βρούμε τρεις στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η MENA δεν υστερεί σε κάθε τομέα που σχετίζεται με τον πυλώνα S. Στον κύκλο εργασιών των εργαζομένων και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (1) οι εταιρείες MENA πρωτοστατούν έναντι των εταιρειών της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης:

 • Κύκλος εργασιών εργαζομένων: 
  • Η Βόρεια Αμερική είναι στο 14%
  • Η Ευρώπη βρίσκεται στο 14% 
  • Η MENA είναι στο 10%
 • Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων: 
  • Η MENA πληρώνει στις γυναίκες το 90% αυτού που πληρώνουν στους άνδρες 
  • Η Βόρεια Αμερική πληρώνει στις γυναίκες το 87% αυτού που πληρώνουν στους άνδρες
  • Η Ευρώπη πληρώνει στις γυναίκες το 83% του ποσού που πληρώνουν στους άνδρες

Σε περιβαλλοντικά θέματα, βρίσκουμε ένα παρόμοιο μοτίβο: Οι εταιρείες στην περιοχή MENA αποδίδουν όπως οι ομόλογοί τους στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική σε ορισμένες μετρήσεις (π.χ. κατανάλωση ενέργειας), αλλά υστερούν σε άλλες (π.χ. ΠΕΔΊΟ 1 και πεδίο 2, ανακύκλωση αποβλήτων). 

"Οι δημόσιες εταιρείες παγκοσμίως έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων ακόμη και για τις πιο απλές μετρήσεις βιωσιμότητας", λέει η Patricia Pina, επικεφαλής του τμήματος Έρευνας Προϊόντων και Καινοτομίας στο Clarity AI. "Ενώ οι εταιρείες χρειάζονται χρόνο για να καταλάβουν πώς και τι πρέπει να αναφέρουν, η προηγμένη τεχνολογία και η τεχνογνωσία στον τομέα της βιωσιμότητας μπορούν να βοηθήσουν να καλυφθούν τα κενά με μοντέλα εκτίμησης και αξιοπιστίας μηχανικής μάθησης".

Επικοινωνία με τα ΜΜΕ
Έντελμαν
clarityAI@edelmansmithfield.com


(1) We acknowledge that the sample size for both turnover and  pay gender gap in MENA is small (<60) and these conclusions should be interpreted with caution. Our sample could disproportionately contain the best performing companies in the region. However, this effect is likely to occur to some scale in all regions.

 

Εισάγετε τη διεύθυνση email σας για να διαβάσετε περισσότερα

Ζητήστε μια επίδειξη